Groen dak

Wilt u een groen dak aanleggen? Dan is dit een goede mogelijkheid om uw omgeving klimaatbestendig te maken. Op een groen dak groeien planten en dat is goed voor uw huis en de omgeving. Voor uw huis is het goed omdat het langer meegaat dan een gewoon dak en het houdt uw huis koel in de zomer en warm in de winter. Voor de omgeving is het goed omdat het de luchtkwaliteit verbetert en het zorgt ervoor dat afvoer van regenwater geleidelijk verloopt. Daarnaast komen verschillende belangrijke diersoorten op de planten af. Een groen dak kunt u goed combineren met zonnepanelen. 

Voordelen van een groen dak:

 • Houdt uw huis/schuur/garage koel in de zomer en warm in de winter. 
 • Goed voor de levensduur van een plat dak.
 • Biedt buiten verkoeling in warme zomers.
 • Zorgt voor schonere lucht.
 • Neemt regenwater op en voorkomt wateroverlast.
 • Verhoogt de biodiversiteit (de variatie in soorten dieren en planten) en dat zorgt weer voor meer insecten wat weer voedsel is voor vogels en vleermuizen. 
 • Groen is goed voor het welzijn en de gezondheid van mensen en het is fijner om op groene daken uit te kijken dan op grauwe, grijze daken.

Hoe werkt de subsidie?

Voor een groen dak kunt u een subsidie aanvragen als inwoner, bedrijf of instelling. Voor de aanvraag hebt u een offerte van een hovenier of dakspecialist nodig. 

De subsidie van de gemeente Assen bedraagt € 20 per vierkante meter aangebracht groen dak inclusief BTW. Als u in het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s woont dan kunt u per m2 € 5,- extra krijgen op de aanleg van een groen dak. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier

U kunt de subsidie direct aanvragen via dit formulier:

PDFAanvraagformulier behorende bij Subsidieregeling Groene daken (pdf - 139 kB)

Als u in het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta woont is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een aparte regeling. Deze aanvraag moet wel collectief plaatsvinden. Kijk daarvoor op de website van het waterschap:  www.wdodelta.nl/subsidies

Meer weten?

Wilt u meer weten over groene daken? Kijk dan op de website van het duurzaamheidscentrum Assen. Hier vindt u meer informatie over groene daken en nog meer handige tips over wat u zelf kunt doen: www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Voorwaarden

 1. De aanvrager woont in de gemeente Assen; 
 2. U bent eigenaar van de woning of bijgebouw. Bent u de huurder? Dan heeft u toestemming van de eigenaar; 
 3. De subsidie geldt voor een dak van minimaal 6 m2 tot maximaal 500 m2, een groter dak krijgt dan tot 500 m2 subsidie; 
 4. Het groene dak wordt permanent aangebracht op een gebouw op het adres van de aanvrager. 
 5. De subsidie wordt verstrekt na de opdrachtverlening van het aanbrengen van het groene dak. 
 6. Er is opdracht gegeven voor / het groene dak is aangekocht in 2021 of 2022;
 7. De subsidie geldt niet voor onderhoud of uitbreiding van het groene dak;
 8. Als er een bouwvergunning of een monumentenvergunning is vereist, is deze aanwezig;
 9. De aanvraag moet gaan over een bestaand gebouw. Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor subsidie. 

Subsidieregeling

Besluit “Subsidieregeling Groene daken 2021 en 2022” door het college van B&W.