Natuur helpen

Wat kunt u zelf doen om de natuur in de stad een handje te helpen?

Adoptie buurtgroen

In Assen bestaat sinds kort de mogelijkheid voor bewoners om stukken buurtgroen te adopteren. Onderhoud van buurtgroen door bewoners geeft ruimte voor bloemrijkere beplantingen met meer variatie en/of het kweken van eetbare planten. Het is bovendien een leuke manier om straat- en buurtgenoten te ontmoeten en gezamenlijk zorg te dragen voor een levendige en fijne buurt.

De belangrijkste voorwaarden bij adoptie van buurtgroen zijn:

 • Adoptie kan voor stukken buurtgroen, hoofdstructuurgroen kan niet worden geadopteerd. Kaarten groenstructuur per wijk inzien
 • Het plantsoen moet groen én openbaar blijven en kan dus niet bij de privé-tuin worden aangetrokken of gebruikt worden om te parkeren.
 • Een eventuele nieuwe groene inrichting kan in overleg worden gerealiseerd. Bestaande bomen blijven behouden.
 • Een aanvraag moet door tenminste 3 bewoners samen worden gedaan, waarbij de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor overleg met de straat/buurt over hun initiatief.
 • De overeenkomst zal worden vastgelegd in een eenvoudig contract.

Wilt u een stukje buurtgroen adopteren dan kunt u contact opnemen met de gemeente via info@assen.nl

Adoptie buurtmoestuinen

Voor buurtmoestuinen gelden andere voorwaarden, wilt u een buurtmoestuin starten neem dan contact op met de gemeente via info@assen.nl

Als je graag meer natuur en bloemen in de straat wilt kun je denken aan het zelf beplanten van boomspiegels. Boomspiegels (de ruimte om de voet van een boom) in de stoep mogen door bewoners ingeplant worden met leuke bloemen en planten. Hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan de gemeente. Als je zelf voor het onderhoud van de planten zorgt weet je zeker dat het mooi blijft.

Boom op het trottoir met bloemen er om heen
Beplanten van een boomspiegel doe je zo:

Maak de grond rondom de stam voorzichtig los met een harkje. Voorkom beschadiging van de boomwortels. Het is raadzaam geen grond of aarde aan te brengen, een dun laagje compost mag eventueel wel. Kies sterke vaste planten en bloemen uit om te planten. Water geven is in principe alleen direct na aanleg nodig, daarna niet meer.
Met een geverfd bloem-symbool (te verkrijgen via info@assen.nl) op de stoep naast de boomspiegel kan worden aangeven dat de bewoners zelf zorgen voor het onderhoud.

Tuin vol met planten

Voorwaarden beplanten boomspiegel:

 • het is niet toegestaan om hekjes of muurtjes als afscheiding om de boomspiegel te plaatsen
 • het is niet toegestaan reclame-uitingen aan te brengen
 • plant geen grote struiken of bomen
 • de bewoners doen zelf het onderhoud van de boomspiegel
 • je mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken

Tips voor keuze van planten waar bijen en hommels op af komen:
Ereprijs, guldenroede (lage soort), damastbloem, tijm, marjolein, bijenkorfje, ruig klokje, kruipend zenegroen, ooievaarsbek, sedum-soorten.

In uw eigen tuin

 • kies voor meer groen en minder betegelen in de tuin.
 • varieer met bomen, struiken, planten en kruiden en kies voor inheemse soorten. Dat zijn soorten die oorspronkelijk in deze omgeving voorkomen.
 • plant hagen als een groene erfafscheiding.
 • met besdragende heesters en nectarplanten doe je dieren een groot plezier.
 • met rommelhoekjes, takkenrillen, een composthoop, een waterbadje of vijver biedt je dieren een schuil- en rustplaats.
 • nestkastjes en insectenhotels geven vogels, hommels en bijen een thuis.
 • gebruik liever geen geïmpregneerd hout en bestrijdingsmiddelen

Wanneer je met je voorgevel direct aan de straat zit, is er misschien wel ruimte voor een geveltuintje. Een geveltuin maak je door de 1e  rij stoeptegels langs de gevel op te pakken, hiervan een kantopsluiting te maken en het zand te vervangen door tuingrond. Met het planten van  (klim)planten en bloemen breng je heel eenvoudig meer kleur en natuur in de straat. Overleg ook eens met je buren, wellicht ontstaan er leukere ideeën die jullie samen kunnen uitvoeren.
Voorbeelden van leuke geveltuintjes in Assen zijn te vinden in de Oosterhoutstraat en ‘t Sticht.

Voor een geveltuin hoef je geen toestemming aan de gemeente te vragen, maar je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Geveltuinen mogen niet in winkelstraten, bij terrassen en uitstallingen.

GeveltuinGeveltuin onder raam

Voorwaarden geveltuintje:

 • de vrije doorgang voor voetgangers moet minimaal 1,20 meter (=4 stoeptegels breed) blijven
 • de geveltuin mag maximaal 1 ½ stoeptegel (45 cm) breed zijn, en niet langer dan de breedte van je gevel
 • kabels en leidingen mogen niet beschadigd raken
 • het is niet toegestaan om hekjes of muurtjes als afscheiding van de geveltuin te plaatsen
 • het is niet toegestaan reclame-uitingen aan te brengen
 • openbare verlichting en straatnaambordjes moeten zichtbaar blijven
 • de beplanting mag niet over de stoep gaan hangen en zo hinder veroorzaken voor voetgangers, dus tijdig snoeien
 • plant geen grote struiken of bomen
 • de bewoners doen zelf het onderhoud van het geveltuintje
 • je mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken
 • de huiseigenaar moet akkoord gaan met de aanleg van de geveltuin

Tot slot:

De grond blijft eigendom van de gemeente. De gemeente houdt het recht om de geveltuin op te ruimen in geval van overlast of verwaarlozing. Als je gaat verhuizen moet de geveltuin worden opgeruimd en de stoep hersteld, tenzij de nieuwe bewoners de geveltuin willen overnemen.

In de winter is het voor vogels moeilijk om aan voedsel te komen, terwijl ze juist extra veel energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten zitten verstopt in hun schuilplaatsen, smakelijke bessen zijn vaak al op en sneeuw en ijs maken het moeilijk om bij voedsel te komen. Veel zangvogels trekken in de winter naar de stad, waar talloze stadsbewoners vogelvoer strooien. Vooral wanneer er sneeuw ligt of als het vriest hebben de tuinvogels onze hulp hard nodig. In ruil voor een beetje voer laten ze zich goed bekijken! Maak een sneeuwvrije plek op de grond als voederplaats. Veel vogelsoorten zoeken namelijk hun voedsel van nature op de grond. Als extra energiebron kunt u vetbollen en pinda’s ophangen. Ook een voederhuisje op poten is een prima plek om strooivoer aan te bieden.

Voer niet teveel tegelijk en het liefst ’s ochtends en tegen het einde van de middag.

Roodborstje

Uw woning verbouwen? Geef huismus, gierzwaluw en vleermuis een kans

Vleermuizen

Verschillende dieren zijn in hun voortbestaan afhankelijk van de beschutting van woningen of gebouwen. Ze maken er een nest of zoeken er een winterverblijf. Meestal heeft u er als bewoner geen weet van dat u onderdak verleent aan mussen, gierzwaluwen of vleermuizen. Deze beschermde diersoorten veroorzaken dan ook meestal geen overlast.

Verbouwplannen?

Bent u van plan om uw huis te isoleren of te verbouwen? Let u er dan eens op of u deze dieren tegenkomt. Zonder dat u het weet kunt u de dieren verjagen of verstoren. Bij spouwmuurisolatie kan een vleermuis met jongen zelfs ingesloten raken. 

Laat een deskundige meekijken

Bouwbedrijven laten bij grote renovaties vaak een flora- en faunaonderzoek doen door een ecologisch bureau. Wat veel mensen niet weten is dat óók particulieren bij verbouwingen moeten nagaan of er beschermde diersoorten in de woning aanwezig zijn. Dit is vastgelegd in de Flora- en faunawet. Aan zo’n onderzoek zijn kosten verbonden, maar als u dat via een gezamenlijk project in de straat of buurt doet valt dat reuze mee. Kijk ook eens verder op www.rijksoverheid.nl (flora en fauna).

Heeft u vragen over verbouwen en beschermde diersoorten, dan kunt u contact opnemen met info@assen.nl

Checklist groen bouwen: www.checklistgroenbouwen.nl

In het vroege voorjaar gaan veel vogels op zoek naar een plek om hun nestje te bouwen. Veel stadsvogels, zoals meesjes, maken hiervoor graag gebruik van nestkastjes. U kunt zelf de tuinvogels een huis bieden door een nestkast op te hangen. De maand maart is geschikt om dit te doen. Hang de kast minimaal 2 meter hoog, op een beschutte plek, niet in de volle middagzon en bij voorkeur op het zuidoosten. Als u meerdere kasten ophangt, moeten deze niet te dicht bij elkaar komen. In tuincentra vindt u geschikte nestkastjes. U kunt ze ook bestellen bij www.vogelbescherming.nl. Voor het huisvesten van vogels onder je dak kun je een vogelvide voor mussen plaatsen of speciale zwaluwdakpannen aanbrengen.

Nestkastje

Op veel plaatsen in de wijken zijn in het gazon voorjaarsbollen en verwilderingsbolletjes geplant. Vroege voorjaarsbollen zijn belangrijk voor insecten zoals hommels en bijen.  Waar deze bollen staan zal op die plek later gemaaid worden dan op de andere gazons. Zodra het loof van de bollen vanzelf is afgestorven wordt er weer wekelijks gemaaid.

Weet u een leuke plek voor bolletjes?

Weet u een leuke plek in uw wijk voor voorjaarsbolletjes? Geef dit dat aan ons door via info@assen.nl De kans groot dat dit geregeld kan worden.

Paarse en witte bloemen