Onderhoud groen in de stad

De gemeentelijke plantsoenen zijn belangrijke leefgebieden vaar onder andere (zang)vogels en egels. Ze vinden er schuilgelegenheid, voedsel en kunnen er hun nesten bouwen.

In assen worden op verschillende plaatsen vaste planten in het plantsoen geplant. Dit zorgt voor een fleurige aanblik en is ook goed voor de natuur. Als de vaste planten de bodem goed bedekken hoeft er ook minder geschoffeld te worden.

Plantsoen met fietspad er naast

Als het herfst is en de bladeren gaan vallen. Als u de planten en dieren in uw tuin een plezier wilt doen, laat u afgevallen blad in de borders liggen. De bladeren bedekken de grond als een dekentje. Dit dekentje beschermt de bodem, de bodemdieren en de planten tegen vorst en uitdroging. Ook wordt het blad door bodemorganismen omgezet in gratis compost: ideale voeding voor de tuin. Zelfs eikenblad verteert prima, alleen duurt dat wat langer.
De insecten die onder de bladeren schuilen zijn een lekker hapje voor tuinvogels als het roodborstje en de merel.

Op het terras en het gazon kunt u het blad gewoon wegharken, want op een eigen composthoop wordt dit uitstekende bladcompost. Als het blad in de groene container wordt afgevoerd, zorgt de afvalverwerker dat hier goede compost van wordt gemaakt.

De gemeente haalt alleen het blad van verhardingen en gazons weg, in de plantsoenen blijft het blad gewoon liggen. Zo helpen we de natuur een handje!

Herfstbladeren

De gemeente plaatst dit jaar, net als in voorgaande jaren, bladkorven op plaatsen waar veel blad ligt. Het gaat om plekken waar bewoners helpen met het ruimen van blad van gemeentelijke bomen. Als het meeste blad geruimd is worden de bladkorven op een andere plek gezet. Als de bladkorf vol is kunt u dat doorgeven aan het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon 14 0592 of info@assen.nl

Kijk ook op bladkorven