Stadsbegrazing

In Recreatiegebied Zeijerveen

Ook dit gebied heeft een schaapskudde. Van 1 april tot en met 15 november zullen de schapen zorgen voor een duurzaam en milieuvriendelijk onderhoud van het park . De kudde wordt ingezet ten gunste voor ecologische ontwikkeling van de vegetatie. Tegelijk onderhouden de schapen de heuvels die lastig te maaien zijn met  machines.

Kudde schapen

Een gedeelte van het recreatiepark wordt afgerasterd en er worden klaphekjes en wildroosters geplaats. De schapen kunnen vrij rondlopen zonder dat de herder de hele dag aanwezig hoeft te zijn. Wel komen de herders  van  ‘Landschapsbeheer het Witterveld’, de eigenaar van de schaapskudde, hier dagelijks voor controle en verzorging van de schapen. Het park is vrij toegankelijk voor publiek zonder hond(en).

Wilt u weten waar de schapen zijn? Volg de herder dan op Twitter via stadsbegrazingassen.

De kudde is op doordeweekse dagen overdag aanwezig in het beekdalgebied de Landjes bij de wijk Marsdijk. U vindt de kudde steeds op een andere plek in het gebied. Omdat er geen hekken zijn, maar schaapshonden de kudde bij elkaar houden, kunt u de schapen van dichtbij bekijken. De herder vertelt u er graag meer over! ’s Avonds en in het weekend wordt de kudde ondergebracht in een nachtverblijf nabij Loon.

Wat merken de wijkbewoners ervan?

Het gebied De Landjes is en blijft vrij toegankelijk voor iedereen, ook buiten de paden.
Ook de regels voor het uitlaten van honden in het gebied zijn hetzelfde als voor de komst van de schapen. De herder kan onderweg aan belangstellenden veel vertellen over de kudde en het effect op de natuur van de begrazing. Voor wijkbewoners – jong en oud – een unieke kans om meer te weten te komen over de schapen, de schaapshonden en het nut van begrazing.

De herder is het gezicht en aanspreekpunt van de schaapskudde in de wijk. De herder geeft informatie over de schapen, de honden en het nut van de begrazing aan iedereen die geïnteresseerd is. Ook vinden regelmatig demonstraties plaats, zoals schapen drijven en schapen scheren en sluit de herder aan bij evenementen die in de wijk georganiseerd worden.

De schaapskudde is eigendom van Landschapsbeheer het Witterveld. Dit bedrijf werkt op het gebied van educatie nauw samen met de mensen van natuur- en milieueducatie van de gemeente Assen. Samen geven zij onder meer wollessen aan de basisscholen in Marsdijk.

Het Beekdal De Landjes is aangelegd als een natuurlijk beekdallandschap. Het beheer is er op gericht om de natuurwaarden zoveel mogelijk te behouden en te ontwikkelen. Omdat grote delen van het gebied drassig zijn, is maaien vaak lastig. Het is daarom altijd de bedoeling geweest om het gebied te laten begrazen.

Levende grasmaaiers

Schapen zijn levende grasmaaiers. Ze lusten graag gras en kruiden. Doordat een deel van de planten wordt opgegeten, krijgen andere planten en kruiden weer meer de ruimte. Zo komt er meer afwisseling in de plantensoorten in het gebied. Van de begrazing ondervinden vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren in het algemeen geen hinder. Bovendien nemen de schapen zaden mee via hun vacht en poten, waardoor plantensoorten zich gemakkelijk over het gebied kunnen verspreiden.

De kudde is eigendom van het bedrijf Landschapsbeheer het Witterveld. Voor de stadsbegrazing is een speciale kudde samengesteld van in ieder geval 250 dieren.

Hoe lang loopt het begraasproject?

Het project stadsbegrazing heeft een looptijd van 5 jaar  (2012-2016). Na die tijd wordt bekeken of het project wordt voortgezet.

De schaapskudde vormt geen risico voor het verspreiden van Q-koorts, omdat de schapen zijn ingeënt. Kijk voor meer informatie over Q-koorts op www.rijksoverheid.nl

Wilt u meer weten over de schaapskudde? De herder van de kudde geeft u graag meer informatie. Dit kan ter plekke, of via de website van de herder: www.bordercolliepagina.nl. Of via social media: Twitter: stadsbegrazingassen