Een tegen eenzaamheid

Wist je dat 39% van de volwassenen in Assen zich wel eens eenzaam voelt? En dat eenzaamheid ook bij jongeren voorkomt?

Daarom heeft de gemeente Assen zich in 2021, samen met diverse maatschappelijke partners, aangesloten bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van dit actieprogramma is het doorbreken van de trend van eenzaamheid.

We kunnen eenzaamheid aanpakken als we samen werken: eenzaamheid is namelijk een probleem van ons allemaal

Diverse partijen in Assen zijn al actief op het gebied van het bestrijden van eenzaamheid. Door aan te sluiten bij de coalitie willen we meer samenwerken, elkaar versterken en nieuwe initiatieven ontwikkelen die de eenzaamheid in Assen tegengaan.
Het ministerie van VWS ondersteunt de lokale coalitie
Aangesloten coalitiepartijen

 1. Humanitas
 2. Vaart Welzijn 
 3. Stichting Zorg1plus5
 4. Diaconaal Platform Assen
 5. Wijkcentrum de Schulp
 6. Dr. Nassaucollege
 7. Woningbouwvereniging Actium
 8. Antje’s Taverne
 9. Stichting Present
 10. Stichting Vier ’t Leven
 11. Espria Ledenvereniging
 12. Noabershop Assen
 13. Drentse Schatten

Wil je weten wat de organisaties, aangesloten bij de Coalitie zoal organiseren? Kijk op de eigen websites van de aangesloten partijen. Naast deze partijen die ondertekenen zijn nog veel meer organisaties in Assen actief op dit gebied. Wil je zelf meedoen als coalitiepartner? Meld je aan via info@assen.nl onder vermelding van coalitie een tegen eenzaamheid.

Speerpunt in bestuursakkoord

Het tegengaan van eenzaamheid past binnen het bestuursakkoord ‘Sterke wijken, sterke stad’, waarin spelen, bewegen en ontmoeten in wijken een belangrijk speerpunt is. Het bestuur van de gemeente Assen ziet dit als een basis om maatschappelijke vraagstukken rondom leefbaarheid en gezondheid effectief aan te kunnen pakken. Naast het tegengaan van eenzaamheid zijn het versterken van sociale inclusie en (positieve) gezondheid hierin belangrijke aspecten. 

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen ruim 220 gemeenten en meer dan 140 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. 
 

Europees Interreg project I2I

Het versterken van sociale inclusie wordt Europa breed ingezet als basis om complexe problemen zoals eenzaamheid te bestrijden. In dit project participeert Gemeente Assen met 11 partners uit 7 verschillende landen. (Nederland, België, Engeland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen). Meer informatie over I2I vindt u op de speciale Interreg website.

logo Europees Interreg project 121- From Isolation to Inclusion
 

Week tegen eenzaamheid

Ieder jaar wordt de week tegen eenzaamheid gehouden. Deze week is bedoeld om aandacht te vragen voor sociale eenzaamheid en activiteiten onder de aandacht te brengen die eenzaamheid tegengaan. Assen doet in 2021 mee met de ‘steljevoor’campagne
 

Nieuwsberichten