Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren.

Wat moet u weten

Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

  • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond
  • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

Er zijn 3 eenvoudige saneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn:

  • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
  • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
  • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels). 

Aanvraag

Zo meldt u een eenvoudige bodemsanering:

Meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor BUS-saneringen

U geeft in ieder geval door:

  • het ingevulde meldingsformulier
  • een recente kadastrale kaart en situatietekeningen, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven
  • het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek

Na afloop van de sanering doet de saneerder een evaluatiemelding bij de gemeente of de provincie.

Hoe lang duurt het

Krijgt u geen bericht van de gemeente binnen 5 weken na uw BUS-melding? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Met een sanering 'Tijdelijk uitplaatsen' kunt u binnen 5 werkdagen na uw melding beginnen.

Aanvullende informatie