Emissievrije zone

Gemeente Assen gaat voor zero-emissie uitstoot. Dit draagt bij aan het verblijfsklimaat in de binnenstad van Assen en is goed voor het milieu en de gezondheid van iedereen die hier woont, werkt, winkelt of bezoekt. Daarom:

  • Per 1 januari 2025 in de gemeente Assen een Zero-emissiezone in werking treedt 
  • Deze zone geldt voor het gehele voetgangersgebied
  • De regels voor een Zero-emissiezone gelden voor al het bestel- en vrachtverkeer, al geldt er voor bestelauto’s met minimaal emissieklasse 6 nog tot 1 januari 2028 een overgangsperiode. Voor vracht is dit tot 2030
  • Er voor de Zero-emissiezone verder dezelfde regels gelden als vastgelegd in de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek

Deze uitgangspunten gaan we uitwerken in gesprekken met (lokale) vervoerders en ondernemers. 

Meer controle

Het voetgangersgebied is voor voetvangers. In een aantal straten is de fietser ook welkom. Gemotoriseerd verkeer, tijdens venstertijden of met een ontheffing, is altijd te gast. Naast de handhaving door onze BOA’s  zetten we in 2022 in op meer controle. Dit doen we door elektronische kentekenherkenning in te voeren. Lees meer.

Veelgestelde vragen Zero-emissiezone

Hoe gaat gemeente Assen de Zero-emissiezone handhaven?

Bij de entrees van het voetgangersgebied komen camera’s te staan. Deze zijn speciaal gericht op het registreren van kentekens en bij uitstek geschikt voor het toepassen van intelligent toegangsbeleid. Gemeente Assen houdt een dataset bij welke kentekens Zero-emissie zijn. Op deze manier handhaven we dat al het bestel- en vrachtverkeer inderdaad Zero-emissie is. De camera’s functioneren alleen voor deze toepassing en uiteraard zal dit conform de landelijke privacywetgeving worden georganiseerd.

Zijn er lokaal ook uitzonderingen mogelijk?

Ja, die mogelijkheid bestaat. Het liefst hebben we echter wel een gelijk speelveld voor iedereen. Daarom werken we zo min mogelijk met uitzonderingsposities en volgen we zoveel mogelijk de landelijke afspraken. De duidelijkheid die we daarmee creëren is ook een wensen van de bedrijven, die duidelijk aangeven geen lappendeken aan regelgeving te willen. 

Mochten er toch nog specifieke lokale uitzonderingen wenselijk zijn, dan bestaat de ruimte om ontheffingen te verlenen op lokaal niveau. Deze verlenen we als er echt geen andere mogelijkheid tot vervoer is, en het wel noodzakelijk is dat dit vervoer in de binnenstad aanwezig is.

Hoe verder met de Zero-emissiezone in gemeente Assen

De komende tijd gaan we met verschillende doelgroepen in gesprek om meer inzicht te krijgen in de lokale situatie waarmee ondernemers en vervoerders te maken hebben, en bepalen we gezamenlijk voor welke situaties een dergelijke uitzondering echt zal gaan gelden. 

Naast DHL zijn er ook andere vervoerders actief in de binnenstad. Gaat er meer samengewerkt worden tussen de verschillende vervoerders?

Invoering van een Zero-emissiezone zal niet alleen leiden tot schonere logistieke kilometers door de transitie naar meer zero emissie voertuigen, maar ook tot minder logistieke kilometers. De verwachting is dat de reeds ingezette ontwikkeling naar bundeling van goederen gaan versnellen door de Zero-emissiezone. Vervoerders zullen hun logistiek zelf effectiever organiseren, maar ook meer samenwerking met andere partijen in de keten vinden. Denk daarbij aan de realisatie van een hub aan de rand van de stad, waarvandaan goederen zero emissie, bijvoorbeeld met een Zero-emissie bestelauto of cargobikes,  de binnenstad in gebracht worden. 

Heeft dit beleid ook betrekking op andere doelgroepen zoals personenauto’s, taxi’s, scooters, ambulances etc.?

In eerste instantie is ervoor gekozen om de Zero-emissiezone alleen te laten gelden voor bestel- en vrachtverkeer. Daarmee neemt gemeente Assen de landelijke afspraken uit de Uitvoeringsagenda stadslogistiek over.

Voor personenauto’s geldt dat deze sowieso al niet welkom zijn in het voetgangersgebied. Het is belangrijk om de komende jaren kritisch te kijken of het haalbaar is om ook andere vormen van vervoer Zero-emissie te organiseren in het venstertijdengebied, maar deze maken geen onderdeel uit van de gemaakte afspraken. 

Waar kan ik meer informatie vinden over Zero-emissie zones?

Op de site Op Weg Naar ZES kunt u alle informatie vinden over Zero-emissiezones. Bijvoorbeeld wie er straks wel en niet in mogen, voor wie een overgangstermijn geldt en welke andere landelijke afspraken zijn gemaakt.

Waar kunnen we een overzicht vinden van Zero-emissiezones in Nederland? 

Een overzicht van Zero-emissiezones in Nederland vindt u op deze kaart

Waarom de keuze om de eerste zone in de binnenstad te leggen?

De komst van een Zero-emissiezone maakt onderdeel uit van onze plannen om van de binnenstad de huiskamer van gemeente Assen te maken. Daar hoort een aantrekkelijk verblijfsklimaat bij voor inwoners en bezoekers. De Zero-emissiezone draagt bij tot een verbetering van de luchtkwaliteit in het gebied. Daarnaast zorgt het voor een efficiëntere bundeling van goederen, waardoor de hoeveelheid grote voertuigen in de binnenstad afneemt. En dit zorgt er ook voor dat er meer ruimte overblijft voor andere functies, zoals groen en bankjes. Wij zien het verhogen van deze verblijfskwaliteit als belangrijk argument om de concurrentiepositie van Assen op de lange termijn te verhogen.

Zijn er ook subsidiemogelijkheden beschikbaar?  

Ja, die zijn er. Veel subsidies vindt u hier.

Daarnaast zijn er rekentools, waarmee u als bedrijf kunt berekenen wat de kosten van zero emissie voertuigen zijn. Dit zijn voorbeelden van deze tools

Hoe zit het met de beschikbaarheid van elektrische voertuigen?

Verwachting is dat de beschikbaarheid van elektrische voertuigen sterk zal toenemen komende jaren. Zeker als het gaat om de bestelvoertuigen. De TCO vergelijkingstool geeft een goed beeld van de beschikbaarheid van de bestelbussen en de kosten voor uw bedrijf.
 

Wat als ik na de invoering van de ZE-Zone met mijn eigen bestelwagen mijn eigen zaak wil bevoorraden in de binnenstad?

Om duidelijkheid te creëren zullen de regels voor alle bedrijven in principe gelijk zijn. In gesprekken met de sector is uniformiteit naar voren gekomen als nadrukkelijke wens. Indien de zaak in de Zero-emissie zone ligt, geldt  ook voor eigen bestelwagens dat deze Zero-emissie moeten zijn. Wel geldt ook hier een overgangsperiode voor bestel tot 2028 en vracht tot 2030 (emissieklasse VI).

Om welk gebied gaat het precies?

De zero-emissiezone valt in de huidige voetgangersgebied in de binnenstad, grofweg tussen de Brink en de Weierstraat in het zuiden en westen en winkelcentrum Triade en de Groningerstraat noord en oost.