Je omgeving

Met energie aan de slag. Wat betekent dat voor onze buurt, onze stad en ons landschap? Daar denken we graag samen met inwoners over na. Hoe kunnen we zonneparken bijvoorbeeld mooi inpassen in het landschap? En wat zijn geschikte locaties?

Eén plan voor Drenthe

In Drenthe werken we samen aan een plan om in de toekomst zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken. In 2030 willen we een kwart van de Drentse energiebehoefte opwekken met zonne- en windenergie. Daarvoor ligt er nu een voorlopig plan: de concept Regionale Energie Strategie (RES). Ook Assen levert daaraan een bijdrage. We leggen zonneparken aan en we zetten in op zonnepalen op grote bedrijfsdaken. Kijk voor meer informatie over het plan voor Drenthe op www.energievoordrenthe.nl

Zonneparken in Assen

Op een aantal plekken in Assen zijn al zonneparken aangelegd of worden plannen gemaakt voor zonneparken. In het Beleidskader Zonneparken is vastgelegd op welke locaties en onder welke voorwaarden dit mag. Omwonenden worden actief betrokken bij de plannen voor een zonnepark in de buurt.

In Assen-Zuid worden plannen gemaakt voor een Energietuin. Een park waar het opwekken van zonne-energie gecombineerd wordt met spelen, ontmoeten en leren. Ook op de Zandwinplas in Ubbena worden plannen gemaakt om zonne-energie op te wekken. Hier lees je meer informatie over de zonneparken in Assen.

Adviesgroep Zonneparken Assen

We vinden het belangrijk dat inwoners goed betrokken worden bij de plannen voor zonneparken in Assen. Sinds dit jaar is er een adviesgroep opgestart met elf inwoners uit Assen. Zij denken mee over de invulling van parken en controleren of omwonenden voldoende hun stem hebben kunnen laten horen. De adviesgroep brengt een advies uit aan het bestuur van de gemeente.