Expo Hal tot 1 oktober tijdelijke noodopvanglocatie om Ter Apel te ontlasten

24 mei 2023
Voorpagina
Expo hal van buiten gezien

Sinds eind november 2021 is in de Expo Hal een noodopvang gevestigd van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA heeft tot en met 31 mei 2023 toestemming gekregen om deze locatie te gebruiken. De instroom van vluchtelingen en daarmee de behoefte aan tijdelijke opvang is nog steeds groot. Daarom is besloten dat het COA de Expo Hal in verschillende fases mag afbouwen. Het COA kan tot 1 oktober 2023 de Expo Hal gebruiken en inzetten als zogenaamde wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers die momenteel in de Expo Hal verblijven worden, zoals eerder met het COA afgesproken, door het COA overgeplaatst naar een andere opvanglocatie.

Ondersteuning aanmeldcentrum Ter Apel

Hoewel er op dit moment geen overbezetting is, bestaat de kans dat de komende periode het aanmeldcentrum weer vol zal stromen. Om vervelende situaties te voorkomen hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA een tussenoplossing bedacht. Asielzoekers moeten zich altijd eerst aanmelden in Ter Apel. Als er teveel mensen tegelijkertijd zich melden en is er geen plaats, dan worden zij voor een aantal dagen naar aan andere locatie gebracht, in afwachting van hun registratie en identificatie. Deze locaties worden wachtkamers genoemd.

Kortstondig verblijf in de Expo Hal

We zijn met het COA overeengekomen dat de Expo Hal voor de periode van 1 juli tot 1 oktober 2023 ingezet kan worden als wachtkamer van Ter Apel, met een maximum van 500 opvangplekken. Dit betekent dat mensen die zich melden in Ter Apel, waarbij het proces niet direct kan worden opgestart, worden overgebracht naar de Expo Hal. Voor of bij aankomst in Assen volgt eerst een medische keuring. Zij verblijven maximaal drie tot vijf dagen in de Expo Hal. Op de dag van hun afspraak voor identificatie en registratie gaan zij naar Ter Apel en stromen daarna door naar een andere opvanglocatie.

Expo Hal blijft een noodopvang

De opvang in de Expo Hal blijft een noodopvang. De mensen worden door het COA voorzien van eten, drinken, toiletartikelen en een slaapplek. Ook zorgt het COA voor activiteiten. Uiteraard is er aandacht voor alle onderdelen van veiligheid. Bij de Expo Hal wordt 24 uur per dag beveiliging ingezet.