Extra maatregelen hoge energieprijzen

Heeft u problemen met het betalen van uw (energie)rekening? Er zijn verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Regelingen 

1.Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond op energie voor de meeste huishoudens. Deze regelingen worden automatisch verrekend bij uw energierekening.

2.Heeft u een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum? Dan kunt u ook in 2023 gebruik maken van de eenmalige energietoeslag. U kunt deze toeslag vanaf februari 2023 hier aanvragen of kom langs bij Werkplein Drentsche Aa (WPDA). De aanvragen in 2023 worden beoordeeld op basis van het inkomen in januari 2023. Bij variabele inkomsten wordt naar het inkomen van januari t/m maart 2023 gevraagd.

 • De huishoudens die bij WPDA bekend zijn, krijgen de energietoeslag 2023 automatisch op hun rekening overgemaakt.
 • De betaling van de energietoeslag gaat in termijnen.
 • Huishoudens die de energietoeslag in 2022 zelf aangevraagd hebben, moeten opnieuw een aanvraag indienen. De reden hiervan is dat het inkomen in tussentijd gewijzigd kan zijn.
 • Huishoudens die in 2022 de energietoeslag nog niet hebben aangevraagd, maar wel in aanmerking denken te komen, kunnen ook een aanvraag indienen bij WPDA.
 • Deze regeling geldt ook voor uitwonende studenten en zelfstandig wonende jongeren van 18, 19 en 20 jaar

3.Inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum die in 2022 een toeslag hebben ontvangen krijgen een nabetaling van 500,00 Euro. U hoeft niets aan te vragen en krijgt automatisch bericht en een betaling via WPDA.

4.Heeft u door de sterk gestegen energiekosten moeite met rondkomen? Of is de energietoeslag niet voldoende? Dan kunt u via het gemeentelijk Noodfonds een vergoeding aanvragen. Hiervoor geldt geen maximum inkomen. Het gemeentelijk Noodfonds geldt met terugwerkende kracht voor drie maanden, vanaf de datum van de aanvraag. Je kunt een vergoeding via het Noodfonds aanvragen tot uiterlijk 1 juni 2023. Wel gelden de volgende voorwaarden: 

 • U woont in Assen 
 • U kunt aantonen dat u extra kosten heeft gemaakt (de energierekening)  
 • U kunt aantonen dat u deze kosten niet kunt betalen. Hierbij wordt gekeken naar de normale vaste lasten rondom wonen en energie, die u eerder ook had.   
 • Andere regelingen, zoals het energieplafond of de energietoeslag, worden afgetrokken van uw aanvraag.  
 • Als u meer dan € 6.505 (individueel) of € 13.010 (gezin) spaargeld heeft, wordt het bedrag daarboven afgetrokken van uw toekenning. Het vermogen in uw eigen woning wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Het gemeentelijk Noodfonds geldt met terugwerkende kracht voor drie maanden, vanaf de datum van uw aanvraag.
Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Werkplein Drentsche Aa (WPDA) via www.wpda.nl of kom langs bij Werkplein Drentsche Aa (WPDA). 

Naast de vergoeding kunt u mogelijk ook energie besparen. Energie die u niet verbruikt hoeft u tenslotte ook niet te betalen. Bij het Drents Energie Loket vindt u meer informatie hierover.

Veelgestelde vragen over de energietoeslag

Waar kan ik energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag aanvragen bij het WPDA.

Wat zijn de 120% sociaal minimum bedragen?

Zie hiervoor de website van WPDA.

Ik heb eerder energietoeslag ontvangen. Kom ik hier ook voor in aanmerking?

De energietoeslag voor mensen met een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum is alleen in 2022. Hiervoor kunnen geen nieuwe aanvragen worden ingediend. Heeft u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum? Dan kunt u in aanmerking komen.

Kan ik in 2023 opnieuw de energietoeslag aanvragen?

Als uw inkomen tot 120% van het sociaal minimum is, kunt u in 2023 opnieuw energietoeslag aanvragen. Dit kan vanaf februari 2023.

Voor wie is het Noodfonds?

Heeft u als gevolg van de sterk gestegen energiekosten moeite met rondkomen? Of is de energietoeslag niet toereikend? Dan kunt u via het gemeentelijk Noodfonds een vergoeding aanvragen. Dit gaat via individuele bijzondere bijstand. Hiervoor geldt geen maximum inkomen. Wel gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont in Assen
 • U moet kunnen aantonen dat u extra kosten heeft gemaakt (de energierekening)
 • U moet kunnen aantonen dat u deze kosten niet kunt betalen. Hierbij wordt gekeken naar de normale vaste lasten rondom wonen en energie, die u eerder ook had. 
 • Andere regelingen, zoals het energieplafond of de energietoeslag worden afgetrokken van uw aanvraag.
 • Als u meer dan € 6.505 (individueel) of € 13.010 (gezin) spaargeld heeft, wordt het bedrag daarboven afgetrokken van uw toekenning. Het vermogen in uw eigen woning wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
Waar kan ik het Noodfonds aanvragen?

U kunt een vergoeding uit het Noodfonds aanvragen bij het WPDA.

Voor welke periode geldt het Noodfonds?

Het gemeentelijk Noodfonds geldt met terugwerkende kracht voor drie maanden, vanaf de datum van uw aanvraag. De looptijd voor het Noodfonds is op dit moment van 1 augustus 2022 tot en met 1 juni 2023. U kunt dus ook na 1 januari nog een aanvraag doen voor het Noodfonds. 

Ik wil graag energie besparen. Waar vind ik meer informatie?

Naast de vergoeding kunt u mogelijk ook energie besparen. Energie die u niet verbruikt hoeft u tenslotte ook niet te betalen. Bij het Drents Energie Loket vindt u meer informatie hierover.

Ik krijg geen € 190 omdat ik een collectief energiecontract hebt. Maar ik heb wel hoge energielasten die ik niet kan betalen. Waar kan ik terecht?

Het Rijk zoekt op dit moment naar een oplossing voor huishoudens met zo’n gezamenlijke aansluiting om hen wel te laten profiteren van het prijsplafond per 1 januari 2023. Op de website van het Rijk vindt u meer informatie. Heeft u hulp nodig bij het betalen van uw energierekening. Dan kunt u wel een aanvraag doen bij het Noodfonds. 

Ik heb een probleem vanwege de hoge energiekosten. Wie kan mij helpen?

Loopt u vast vanwege de hoge kosten van uw energierekening? Dan kunt u – ongeacht uw inkomen - altijd contact opnemen met het WPDA. Samen met u kijken we naar mogelijke oplossingen om u te helpen. 

Ik wil graag een energietoeslag aanvragen of gebruik maken van het Noodfonds maar kan dit niet zelf. Is er iemand die mij daarbij kan helpen?

Lukt het niet om het digitale aanvraagformulier in te vullen? U kunt terecht voor hulp bij het Informatiepunt Digitale overheid in de DNK, bij de buurtteams van Vaart welzijn of bij de balie van de WPDA.