Extra maatregelen tegen roekenoverlast in Marsdijk

19 juli 2023
Voorpagina

Roeken die nestelen bij de Beekdalhoeve in Marsdijk mogen we verjagen en verplaatsen naar een andere locatie bij Loon. De Provincie Drenthe is akkoord om na de zomer ook de nesten bij de hoofdkolonie te verwijderen. Daarnaast mogen roeken afgeschrikt worden om hier te broeden. Daarmee wordt er een belangrijke volgende stap gezet om de overlast in de wijk tegen te gaan. Na de zomervakantie worden de eerste maatregelen uitgevoerd.  

Wethouder Broekema is blij met dit nieuws: “Omwonenden ervaren al jaren veel overlast van de roeken. Het tegengaan van deze overlast is ingewikkeld en vraagt veel geduld. De dieren leven in groepen, zijn slim, lastig te sturen en zijn bovendien beschermd. De afgelopen periode hebben we ons al flink ingezet om de overlast van roeken in Marsdijk te verminderen en een goede alternatieve plek voor de roeken te vinden.”

Aanpak roekenoverlast

De afgelopen periode hebben we nesten in de wijk verwijderd en zijn bomen ongeschikt gemaakt voor nesten. Ook is er een nieuwe locatie voor de vogels ingericht buiten de stad. Deze maatregelen bleken effect te hebben: roeken hebben niet meer in Marsdijk genesteld met uitzondering van de Beekdalhoeve. Daarnaast is de nieuwe locatie door roeken gevonden. Dat is voor de provincie reden om toestemming te geven om ook de roeken van de hoofdkolonie aan de Beekdalhoeve te verjagen. We proberen de roeken naar deze locatie te trekken om daar te gaan nestelen.