Extra opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Assen

27 januari 2023
Voorpagina
Opvanglocatie aan de Oostersingel

Assen krijgt er vanaf 1 juli een nieuwe opvanglocatie bij in het ‘Landbouwhuis’ aan de Oostersingel 23 en 25. De locatie is zonder grote verbouwing geschikt te maken voor de opvang van ongeveer 180 Oekraïense vluchtelingen. Eén van de panden wordt momenteel nog verhuurd. Met de eigenaar is overeengekomen dat beide panden per 1 mei beschikbaar komen en gereed gemaakt kunnen worden voor gebruik. In overleg met de eigenaren van de opvanglocaties aan de Jan Bommerstraat, Eemland en de Lauwers is besloten om de opvang te verlengen tot in ieder geval 4 maart 2024.

Naar verwachting worden vanaf 1 juli 2023 de eerste Oekraïners opgevangen aan de Oostersingel. Het Rijk verwacht dat de toestroom van Oekraïense vluchtelingen de komende periode verder toeneemt. Terwijl terugkeer voorlopig minimaal zal zijn. Daarom heeft het Rijk aan de veiligheidsregio’s gevraagd om op korte termijn te zorgen voor extra opvangplekken. Voor de Veiligheidsregio Drenthe gaat het om circa 800 extra plekken. In Assen verblijven momenteel vijfhonderd Oekraïense vluchtelingen.

Oostersingel 23 en 25

Om aan de vraag van het Rijk te voldoen, is in Assen gezocht naar de mogelijkheden voor een extra opvanglocatie. De gecombineerde kantoorpanden aan de Oostersingel 23 en 25, ook wel bekend als het Landbouwhuis, zijn hierbij in beeld gekomen. De locatie is zonder grote verbouwing geschikt te maken voor de opvang. Oostersingel 23 wordt op dit moment nog deels verhuurd. Met de eigenaar is overeengekomen dat de panden aan de Oostersingel 23 en 25 per 1 mei 2023 beschikbaar komen en vanaf dat moment geschikt kunnen worden gemaakt voor opvang. De Oekraïense vluchtelingen vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit houdt in dat zij recht hebben op opvang, medische zorg, onderwijs voor minderjarigen en de mogelijkheid om te werken. De Europese Commissie heeft daarom besloten om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te verlengen tot 4 maart 2024.

De komende maanden wordt alles op alles gezet om de locatie aan de Oostersingel gereed te maken. Omwonenden en omliggende bedrijven zijn hierover geïnformeerd.