Fondsenoverzicht

Voor de organisatie van een evenement kan naast subsidie van de overheid (gemeente en/of provincie) veelal een beroep worden gedaan op fondsen. Met name voor culturele evenementen bestaan veel mogelijkheden, maar ook voor maatschappelijke evenementen of evenementen voor een specifieke doelgroep als ouderen of kinderen bestaan tal van mogelijkheden. Hieronder presenteren wij een overzicht van de meest algemene fondsen. Dit overzicht is geenszins uitputtend; er bestaan tal van kleinere fondsen die zich richten op bepaalde inhoudelijke niches, specifieke doelgroepen of regio’s.

Tip: kijk op websites van andere initiatieven om te zien waar de financiering vandaan komt!

Als je een aanvraag gaat doen bij een fonds is het van belang dat je een goed plan opstelt en weet wat je vraagt. Raadpleeg het overzicht van tips en trucs bij fondsenwerving.

Fondsenoverzicht

 

 • ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud
 • ondersteunt met name initiatieven op amateurgebied
 • alle kunstdisciplines
 • bijdragen meestal beperkt, tussen € 2.500,- en € 5.000,-. In bijzondere gevallen is een hogere bijdrage mogelijk
 • doorlooptijd gemiddeld 3 maanden, vergaderdata te vinden op de website
 • informatie en aanvraagformulieren op www.cultuurfonds.nl/drenthe
 • voor bijzondere/uitzonderlijke projecten met een landelijke uitstraling kan een aanvraag worden ingediend bij het landelijke bureau van het Cultuurfonds. Een aanvraag kan dan flink hoger zijn.

 • ondersteunt initiatieven op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij
 • zowel professionele als amateurprojecten
 • alle disciplines, met een nadruk op sociale duurzaamheid
 • bijdragen kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s
 • doorlooptijd 4 maanden
 • informatie en aanvraagformulieren op www.vsbfonds.nl

 • ondersteunt instellingen uit amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur bij   projecten gericht op vernieuwing en het vergroten van actieve participatie
 • ondersteunt met name initiatieven van amateurs en op het gebied van  cultuureducatie
 • alle kunstdisciplines
 • bijdragen relatief hoog; begrotingen onder de € 10.000,- worden niet in behandeling genomen
 • doorlooptijd 3 maanden
 • informatie en aanvraagformulieren op www.cultuurparticipatie.nl

 • ondersteunt charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere het algemeen nut beogende instellingen
 • zowel professioneel als amateur
 • alle disciplines
 • bijdragen zeer divers, in de regel rond de € 5.000,-
 • doorlooptijd maximaal 3 maanden
 • informatie en aanvraagformulieren op www.emmapleinfoundation.nl

 • ondersteunt “manifestaties van eigentijdse kunst”
 • zowel professioneel als amateur
 • alle disciplines, kwaliteit en (inter)nationale reikwijdte zijn belangrijke criteria
 • bijdragen divers, richtlijn € 5.000 - € 10.000
 • doorlooptijd tot 4 maanden
 • informatie op www.beringerhazewinkel.nl

 • ondersteunt relatief kleinschalige culturele en sociaal-maatschappelijke projecten in Drenthe
 • met name amateur/vrijwilligersprojecten
 • alle disciplines, (vrijwilligers)participatie is een criterium
 • bijdrage richtlijn € 2.500 - € 5.000
 • doorlooptijd ongeveer 3 maanden
 • informatie op www.bspfonds.nl

 • ondersteunt maatschappelijke initiatieven die het vergroten van de sociale cohesie als uitgangspunt hebben.
 • met name vrijwilligersinitiatieven gericht op maatschappelijke doelen
 • Sport en bewegen, kunst en cultuur, groen, leefbaarheid, integratie. Als het maar een middel is om cohesie te bereiken.
 • bijdrage gemiddeld € 25.000,-
 • doorlooptijd 3 tot 6 maanden
 • informatie www.oranjefonds.nl

 • ondersteunt initiatieven op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij
 • met name professionals, amateurprojecten zijn mogelijk indien ondersteund door goede professionals
 • verschillende disciplines, Kunst & Cultuur en Jongeren en Maatschappij
 • bijdragen kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s
 • doorlooptijd 3 à 4 maanden
 • informatie en aanvraagformulieren op www.fonds21.nl

(veelal voor een niche of specifiek onderdeel)

Burgerweeshuisfonds: cultureel-maatschappelijke initiatieven, kleinschalig
geen website

LIRA Fonds: subsidie voor schrijfopdrachten (professionele auteurs)
www.lirafonds.nl

Fonds Sluyterman van Loo: projecten specifiek voor ouderen
www.fondssluytermanvanloo.nl

JANIVO Stichting – De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek voor jeugd en jongeren
www.janivostichting.nl

Stichting Dioraphte – sociale initiatieven, cultureel erfgoed, podiumkunsten, wetenschap en onderzoek
www.dioraphte.nl

Op de verzamelsite www.fondsenvoorouderen.nl vindt u nog meer financieringsmogelijkheden voor specifieke ouderenprojecten.

Provincie Drenthe

Naast de gemeente kan ook bij de provincie subsidie worden aangevraagd wanneer het een bovenlokaal project betreft. De verschillende regelingen zijn te vinden op de website van de provincie:
www.provincie.drenthe.nl