Fondsenwerving

Tips en trucs bij fondsenwerving

Onderstaande tips en trucs verhogen de kans op een succesvolle fondsenwerving. 

1.    Stel een goed, helder en volledig projectplan op en laat dat door ‘buitenstaanders’ lezen en beoordelen. Een goed projectplan bevat in elk geval informatie over doelstellingen en doelgroep, inhoud van het project, een planning, publiciteitsplan en financiële informatie (begroting en dekkingsplan).

2.    Aandachtspunten bij het schrijven van een plan:

  • heb helder voor ogen voor wie je het schrijft!
  • veronderstel geen voorkennis bij de lezer
  • laat altijd mensen meelezen (zowel op inhoudsniveau als op taalniveau)
  • een goed basisplan kan vervolgens richting alle potentiële gevers worden ingezet

3.    Financiën: zorg voor een realistische begroting en presenteer ook een dekkingsplan. Zorg voor een breed financieel draagvlak in het dekkingsplan; zet niet al je kaarten op één fonds! Tegelijkertijd moet je het ook niet teveel versnipperen; als je € 10.000 zoekt kun je beter niet 10 fondsen aanschrijven voor elk € 1.000,-. Een eigen bijdrage (naar vermogen) wordt altijd op prijs gesteld. Maak indien nodig een onderscheid in ontwikkelings- en exploitatiekosten.

4.    Stel een overzicht op van de fondsen en andere investeerders (donateurs, sponsoren) die voor jouw project relevant zouden kunnen zijn en probeer er een volgorde in aan te brengen, van meest kansrijk naar minst kansrijk. Benader de meest kansrijke fondsen en investeerders. Vergeet daarbij vooral niet in het eigen netwerk te kijken!

5.    Let goed op hoe de aanvraagprocedure er uitziet (termijnen), welke stukken je mee moet sturen en welke criteria worden gehanteerd. Dit verschilt per fonds.

6.    Begin tijdig! De meeste fondsen nemen al gestarte projecten niet in behandeling. Gemiddeld moet je rekening houden met een doorlooptijd van je aanvraag van 3 à 4 maanden (tussen indiening van de aanvraag en het besluit door het fonds).

7.    Neem vooraf contact op met het fonds waar je een aanvraag in wilt dienen. Bij sommige fondsen bestaat de mogelijkheid om van tevoren een ‘consult’ te vragen, bijvoorbeeld door het plan via de mail toe te sturen en een reactie daarop te krijgen. Vraag van tevoren naar de mogelijkheden hiertoe.

8.    Let op de financiële mogelijkheden en richtlijnen van de fondsen. Er wordt over het algemeen geen geld verstrekt voor reguliere activiteiten en exploitatielasten. Wees realistisch in het aan te vragen bedrag. 

9.    Zorg voor een rechtspersoon (stichting of vereniging) met een onafhankelijk bestuur. Sommige fondsen zoeken uit of bestuursleden niet direct of indirect betrokken zijn bij het project. De organisator van een evenement moet dus bij voorkeur geen zitting hebben in het bestuur. 

10.    Tot slot: Maak anderen enthousiast. Vraag geen geld, maar ‘verkoop’ je project! 

Vragen? Neem dan contact op met Nick Steenge, coördinator evenementenportaal, via nick@vaartinassen.nl