Subsidie frisse start vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties zoals jeugdclubs, sportverenigingen en cultuurorganisaties zijn belangrijk voor de sociale basis in Assen. Covid-19 heeft het afgelopen jaar een grote invloed gehad op uw organisatie en de activiteiten. Het is van belang dat u – nu en straks na Corona – deze belangrijke bijdrage aan onze samenleving kunt blijven leveren. 

Voor de Subsidieregeling ‘Frisse start vrijwilligers’, ten behoeve van activiteiten die de sociale basis in wijken en buurten en daarmee het gewone leven, tijdens en na Corona versterken, stelt de gemeente voor het jaar 2021 op jaarbasis een bedrag van maximaal € 97.798 beschikbaar op basis van onderstaande voorwaarden. 

Aanvraag

  • In uw aanvraag geeft u zo concreet mogelijk aan voor welke activiteiten u subsidie wilt aanvragen
  • Aanvrager toont aan dat het gaat om het heropstarten van activiteiten.
  • Aanvrager toont aan dat het sociaal culturele leven met de activiteit wordt versterkt.
  • Per rechtspersoon kan slechts een keer subsidie worden aangevraagd.
  • De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst totdat het maximumbedrag van het subsidieplafond is besteed.

Het Aanvraagformulier Subsidieregeling ‘Frisse start vrijwilligers’ bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemene gegevens
  • Omschrijving activiteit
  • Begroting
  • Ondertekening

PDFAanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Frisse start vrijwilligers (pdf - 146 kB)

U hoeft na afloop van de activiteit(en) geen verzoek tot vaststelling meer in te dienen. Wel vragen wij om uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit(en) beeldmateriaal, zoals foto’s, filmpjes, vlogs etc. te ontvangen.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de Front Office Subsidies, telefoonnummer 14 0592 of  e-mail naar subsidies@assen.nl

Subsidieregeling

 Besluit Subsidieregeling “Frisse start vrijwilligers” door het college van B&W.