Gaswinning Assen, uw mening telt!

De NAM wil meer aardgas gaan winnen onder Assen. Hiervoor heeft de NAM een plan ingediend (Winningsplan Westerveld) bij de minister van Economische Zaken. De minister heeft een ontwerpbesluit genomen, waarin hij zegt dat hij van plan is om de NAM toestemming te geven voor het winnen van meer gas. Het winnen van gas kan leiden tot bevingen en schades aan woningen en andere gebouwen.

Burgemeester en wethouders, daarin gesteund door de voltallige gemeenteraad, zijn het niet eens met het ontwerpbesluit en maken bezwaar. Ze hebben daarom besloten om een zienswijze in te dienen bij de minister. Hierin staat dat de minister geen toestemming moet geven. Als hij dat wel doet, dan moet er worden voldaan aan allerlei voorwaarden zoals een goede schaderegeling, nulmetingen aan woningen en gebouwen en een goed meetsysteem inrichten.

U kunt als inwoner van de gemeente Assen ook aangeven wat u vindt van het ontwerpbesluit van de minister door een zogenaamde zienswijze in te dienen. Deze moet zijn voorzien van uw naam, volledige adres en een handtekening. U kunt de zienswijze tot uiterlijk 19 juni 2017 sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken
Directie Energie en Omgeving
Cluster vergunningen
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Het is mogelijk om gebruik te maken van twee downloadbare zienswijzen die door de gemeente zijn opgesteld. Het gaat om een korte versie en langere zienswijze die is afgeleid van de zienswijze van burgemeester en wethouders. U kunt beide versies hieronder downloaden:

PDFvoorbeeld korte zienswijze inwoners Assen (pdf - 44 Kb)
PDFvoorbeeld uitgebreide zienswijze inwoners Assen (pdf - 183 Kb)

De korte en langere zienswijze zijn ook geprint beschikbaar aan de balie van het stadhuis.

De minister zal uiteindelijk een definitief besluit nemen over de plannen van de NAM. Hierin zal hij de zienswijzen moeten meenemen. Wilt u later bij de rechter in beroep gaan tegen het besluit van de minister, dan moet u nu een zienswijze indienen.

Alle stukken die betrekking hebben op het winningsplan vindt u op:
http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-winningsplan-westerveld
Hier staat ook het negatieve advies dat burgemeester en wethouders eerder hebben afgegeven en de publicatie van de minister met alle informatie over het indienen van een zienswijze.