Informatie basisregistratie personen (BRP) opvragen

U kunt een geheimhouding direct online aanvragen. U heeft daarbij uw DigiD nodig.

Geheimhouding aanvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Deze gegevens worden gebruikt door bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen.

Het is mogelijk om gegevens van iemand anders op te vragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

Wilt u weten wie uw gegevens kan inzien? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl. Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag dan geheimhouding aan.

U kunt ook uw eigen gegevens inzien. U kunt dit online doen via MijnOverheid.nl of bij de gemeente waar u woont.

De gegevens die u opvraagt mag u niet voor commerciële doelen gebruiken. U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats

Geheimhouding kunt u aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar

Zo doet u een verzoek om informatie uit de basisregistratie personen of vraagt u geheimhouding aan:

  • Log in met uw DigiD bij uw gemeente.
  • Vul uw gegevens in.

Als u informatie uit de BRP opvraagt, moet u uitleggen waarom u de persoonsgegevens nodig heeft.

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw eigen gegevens uit de basisregistratie personen inzien of het aanvragen van geheimhouding is gratis.