Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

17 februari 2023
Voorpagina
Euro's op elkaar gestapeld

In de week van 20 februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2023 weer bij u op de mat. In dit artikel geven we u graag meer informatie over de beschikking en het Ozb-tarief.

WOZ-waarde 2022

Op uw aanslagbiljet staat de nieuwe WOZ-waarde voor het huidige belastingjaar. Dit is de geschatte marktwaarde die uw woning op 1 januari 2022 bij een verkoop, onder meest ideale omstandigheden, zou hebben opgebracht. De huizenprijzen zijn het afgelopen jaar in elk segment flink gestegen. De WOZ-waarde van uw woning zal dan ook waarschijnlijk voor 2023 flink hoger zijn dan vorig jaar. In sommige gevallen is de WOZ-waarde zelfs met meer dan 25% gestegen. We merken inmiddels dat de huizenmarkt afkoelt. Dit heeft te maken met de stijging van de hypotheekrente, de toegenomen inflatiecijfers en de energiecrisis. De eerste prijsdalingen wijzen erop dat de huizenmarkt inmiddels zijn top heeft bereikt. De gevolgen hiervan zijn pas bij uw WOZ-beschikking 2024, met als waarde peildatum 1 januari 2023, merkbaar op uw WOZ-beschikking.

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. In onderstaande filmpje vertellen we u daar meer over. Bel daarvoor met 088-1230900 of ga naar de website van Aa en Hunze.

WOZ-beschikking gemeente Assen

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Ozb-tarief woningen verlaagd

Vanwege de hoge WOZ-waarden heeft de gemeenteraad het tarief voor de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen lager vastgesteld dan vorig jaar. Met het ozb-tarief en de WOZ-waarde berekenen we het bedrag op uw aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelasting.

Automatische incasso

Betaalt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen via automatische incasso? Dan wordt het totaalbedrag in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. Maakt u geen gebruik van automatische incasso? Dan moet het bedrag van de aanslag in twee termijnen worden betaald.

Meer informatie of vragen?

U leest meer informatie op de achterzijde van uw aanslagbiljet of op www.aaenhunze.nl/belastingen. Via deze website leest u ook hoe u in contact kunt komen met het team Belastingen.