Gemeenteraadsvrouwen zetten aanpak straatintimidatie op de agenda: “Vraag naar Angela!”

03 juli 2023
Voorpagina

Onderweg, tijdens evenementen of in de horeca - veiligheid op straat is een onderwerp dat ons allemaal aangaat, maar met name voor vrouwen niet altijd vanzelfsprekend is. Ter bevordering van de veiligheid in het centrum van Assen hebben gemeenteraadsleden Tirza van Brakel-Engberts en Sandra Alberts de motie ‘Aanpak straatintimidatie’ ingediend. Deze breed gedragen motie vraagt om expliciete aandacht en bewustwording voor veiligheid op straat en ondersteunt daarmee het opgestarte ‘Vraag naar Angela project'. Wie zich onveilig voelt in het centrum van de stad, kan bij diverse horecagelegenheden hulp inroepen door naar Angela te vragen. Het getrainde personeel van de horecagelegenheid weet dan dat er sprake is van een onveilige situatie en hoe ze moeten handelen. In aanloop naar internationale vrouwendag 2024 leggen de raadsleden Tirza en Sandra het belang van dit project uit, met name voor vrouwen die zich onveilig voelen op straat.

“Eigenlijk zou een project als ‘Vraag naar Angela’, helemaal niet nodig moeten zijn,” zegt Tirza, “want waarom zou je je onveilig moeten voelen op straat. Maar helaas is de realiteit anders.” Het raadslid krijgt dan ook regelmatig de vraag of er vanuit de politiek iets gedaan kan worden aan de toenemende straatintimidatie. “Het zijn met name vrouwen die het soms flink voor de kiezen krijgen en dat moet afgelopen zijn. Daarom zijn Sandra en ik zo blij dat na de start van ‘Vraag naar Angela’ ook de motie Aanpak straatintimidatie zo breed en partij onafhankelijk gesteund wordt. Het is een prachtige eerste stap in de strijd tegen een hardnekkig probleem.”

Van symptoombestrijding naar aanpak onderliggend probleem

Hoewel de raadsvrouwen ‘Vraag naar Angela’ een belangrijke en positieve eerste stap vinden in de aanpak van straatintimidatie, realiseren ze zich dat het hier om symptoombestrijding gaat. Ze benadrukken dat het effectief aanpakken van straatintimidatie om een verandering in gedrag vraagt. “Wanneer iemand om Angela moet vragen is het kwaad eigenlijk al geschiedt,” zegt Sandra. “De échte aanpak begint bij het elkaar aanspreken op fout gedrag, niet alleen van ouders naar kinderen, maar ook andersom en onderling. Laat je horen als je ziet dat iemand geïntimideerd of onheus aangesproken wordt. Om alle signalen op te pikken is vanuit de gemeente nauwe samenwerking met de horeca van essentieel belang. Horecaondernemers krijgen immers signalen binnen waar wij als gemeente actie op moeten ondernemen.”

Aanspreken

Overkomt u iets waarbij u zich onveilig voelt op straat? Meld dit dan bij de politie zodat we steeds beter een beeld krijgen van straatintimidatie in Assen. Laten we elkaar bovendien aanspreken op fout gedrag en daarmee de veiligheid op straat bevorderen. Meer informatie kunt u vinden op deze pagina