Gezond in Assen

Met Gezond in Assen willen we de gezondheidsachterstanden in Assen verder terugdringen. Dat doen we door inwoners actief te betrekken en samen te werken met organisaties in de wijk. Uit landelijk onderzoek blijkt dat goed samenwerken veel effect heeft op het terugdringen van gezondheidsachterstanden in een gemeente. En dan met name vanuit de principes van het landelijke stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS). Gezond in Assen is een lokale vertaling hiervan.

Heeft u vragen of wilt u actief meepraten? Neem dan contact op met Harma Barelds. Zij is vanuit Tinten Welzijnsgroep de contactpersoon voor Gezond in Assen. U kunt haar bereiken via h.barelds@tintentrainingenadvies.nl of 06 52246601.