GGZ

GGZ in de wijk

Er zijn 2 kwartiermakers van het transitieproject (overgangsproject) geestelijke gezondheidszorg.

Wat is Kwartiermaken ?

Wikipedia: “Kwartiermaken is van oorsprong een militaire term voor troepen, die vooruit werden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveert.”
De kwartiermakers werken in Assen om deze gastvrijer te maken voor met name mensen met een psychiatrische achtergrond. We starten eerst vooral in het Noorderpark en van daaruit naar de hele stad.

Voor wie is de kwartiermaker er?

De kwartiermaker is er voor iedereen die niet zomaar de weg vindt in zijn of haar buurt. Voor wijkbewoners met een achtergrond in de psychiatrie die recht hebben op een volwaardige plek in de samenleving en die graag actief mee willen doen. De samenleving is hier echter nog niet altijd op ingericht.

Wat doen de kwartiermaker?

Het project Kwartiermakers wil, samen met de wijkbewoners en de diverse organisaties die in de wijk werken (buurthuizen, sportverenigingen, vrijwilligerswerk, etc.), de wijk toegankelijk maken voor iedereen. Ze organiseren activiteiten met als doel integratie en participatie in de samenleving. Kwartiermakers vervullen een brugfunctie tussen mensen met een psychiatrisch achtergrond en de Asser samenleving.

Hoe doen de kwartiermakers dan?

 • houden zich bezig met het signaleren van knelpunten als het gaat om meedoen in de eigen woonomgeving/samenleving
 • brengen behoeften en wensen in de wijk in kaart
 • helpen bij het tot stand brengen van een actieve relatie tussen mensen, buurtvoorzieningen en wijkcentra
 • geven informatie en voorlichting aan wijkbewoners en organisaties, samen met ervaringsdeskundigen

Waar kwartiermakers ook bij kunnen helpen?

 

 • Ik wil een hobby oppakken
 • Ik zoek een maatje
 • Ik ben op zoek naar computerles of muziekles?
 • Ik wil weer gaan sporten, welke mogelijkheden zijn er voor mij?
 • Ik zoek een goedkoop eetadres, of wil graag samen met andere mensen eten
 • Ik zou zo graag eens bezoek ontvangen, of zelf eens bij iemand op bezoek gaan
 • Zou ik samen met iemand eens een boodschap kunnen doen? Of naar de bibliotheek?
 • Ik wil graag eens met andere mannen kaarten of biljarten
 • Ik wil een opleiding of cursus volgen
 • Ik wil aan het werk: wat zijn de mogelijkheden, betaald of onbetaald?
 • Ik ben op zoek naar een leuke vrijwilligersactiviteit

GGZ instellingen en welzijnsorganisaties etc. doen regelmatig een beroep op de vaardigheden van de Kwartiermakers en de ervaringsdeskundige.

Contact?

Voor Algemene informatie kunt u bellen met: 14 0592 of mailen met info@assen.nl
Gea Smith, tel. 06-51102738, email: g.smith@assen.nl (iedere dinsdag in de Componist, spreekuur van 2-3 uur) en
Klazien Oostenbrink, tel. 06-46203039, email: klazien.oostenbrink@ggzdrenthe.nl