Goed bereikbaar

Jullie beschouwen de bereikbaarheid van Assen als uitstekend. De diverse investeringen in het kader van de FlorijnAs hebben ervoor gezorgd dat de infrastructuur van Assen voor de komende decennia op orde is. Het gaat dan om weg, water en openbaar vervoer. Een toename van het verkeer door groei van de economie of het aantal inwoners is zonder veel moeite op te vangen. Ook de verdubbeling van de N33 heeft de bereikbaarheid van Assen versterkt. De voorzieningen voor fietsers kunnen beter. Het gaat daarbij met name om fietspaden en de mogelijkheid je fiets in het centrum te stallen.

Boten langs een kade