Grondgebruik

De gemeente Assen is in september 2015 gestart met het project Grondgebruik. Hiermee wil de gemeente in beeld krijgen wat nu van wie is. Eigenaren van woningen die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woning gebruiken, krijgen de gelegenheid om deze strook grond te kopen, onder voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring. Ook kunt u zelf aangeven als u een stukje gemeentegrond wilt kopen.

We gaan in dit project wijk voor wijk aan de slag. Het project is gestart in de wijk Marsdijk en een deel van het buitengebied. Daarna waren het Centrum, Assen Oost, Loon en Assen West aan de beurt. Nu gaan we naar de wijken Kloosterveen, Lariks, Noorderpark en Pittelo. Bij elke nieuwe wijk wordt een informatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst voor deze wijken is op woensdag 20 september en start om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis, Noordersingel 33 (inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur). Tijdens de bijeenkomst wordt het project Grondgebruik toegelicht en wordt algemene informatie gegeven.

Na deze informatiebijeenkomst ontvangen betrokken inwoners van het Centrum, Assen Oost en Loon een brief van de gemeente waarin meer informatie staat over hun persoonlijke situatie en wat mogelijk is. Deze brieven verstuurt de gemeente gefaseerd, per straat. Dat betekent dat de inwoners van deze wijken niet allemaal tegelijk een brief krijgen.

Gemeentegrond is in principe bedoeld voor algemene voorzieningen waar alle inwoners van de gemeente Assen gebruik van (kunnen) maken. Bijvoorbeeld voor wegen, straten of voor openbare groenvoorzieningen. In het project Grondgebruik verstaan we onder gemeentegrond stroken grond in eigendom van de gemeente zonder belangrijke functie en direct grenzend aan een woonperceel. Deze stroken grond zijn bijvoorbeeld niet belangrijk voor de verkeersafwikkeling of het straatbeeld.

Helaas is het niet in alle gevallen mogelijk om (in gebruik genomen) grond aan te kopen. Bijvoorbeeld als de grond bestemd is voor een (eventuele) toekomstige ontwikkeling. Daarom beoordeelt de gemeente na ontvangst van een aanvraag of de (in gebruik genomen) grond wel of niet uitgeefbaar is. Bij dit onderzoek wordt onder meer gekeken naar de groenstructuur, de bestemming, verkeersveiligheid, riolering en kabels- en leidingen.
Uit de toetsing kan blijken, dat de strook grond bestemd is voor een eventuele toekomstige ontwikkeling en dus niet voor verkoop in aanmerking komt. De strook grond wordt dan (eventueel gedeeltelijk) teruggegeven aan de gemeente.

Mogelijkheden

Inwoners die gemeentegrond in gebruik hebben, kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  1. Aankoop
    Indien de strook gemeentegrond in aanmerking komt voor verkoop, kunt u de strook grond van de gemeente aankopen. De verkoopprijs voor de groenstroken in de wijken bedraagt gedurende het project € 70,- per vierkante meter, kosten koper. In het buitengebied kan een afwijkende prijs gelden. Kosten koper betekent dat 2% overdrachtsbelasting over de koopsom en de notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper komen. De verkoopprijzen zijn vastgesteld door het college van de gemeente Assen. Hiervan afwijken is niet mogelijk.
  2. Teruggave
    Wanneer u geen belangstelling heeft voor aankoop van de gemeentegrond, kunt u de grond teruggeven aan de gemeente. De strook grond wordt dan weer ingericht als openbaar groen.

Grenst uw perceel aan een stukje gemeentegrond, dat u graag bij uw perceel wilt betrekken? Ook dan is het eventueel mogelijk dit stuk grond van de gemeente aan te kopen. U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Na ontvangst van uw aanvraag beoordeelt de gemeente of u de strook gemeentegrond aan kunt kopen.

U kunt uw aanvraag op de volgende manieren indienen:

  • Per post, door het aanvraagformulier te printen, in te vullen en te sturen naar: Gemeente Assen, t.a.v. project Grondgebruik, Postbus 30018, 9400 RA Assen
  • Per e-mail, door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en te sturen naar: grondgebruik@assen.nl

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt als eerste de lijst met veelgestelde vragen raadplegen. Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met de projectsecretaris Grondgebruik van de gemeente Assen via telefoonnummer 14 0592. U kunt ook een e-mail sturen naar grondgebruik@assen.nl

PDFVeelgestelde vragenlijst project Grondgebruik februari 2016 (pdf - 458kB)