Grondprijzenbrief 2023

Woningbouw 

Sociale huur

Grondgebonden: grondprijs € 17.596,-/ kavel
Appartement:  grondprijs € 15.754,-/ kavel

Sociale koop

VON tot € 140.000: grondprijs € 22.700,-/ kavel
VON van € 140.000 tot € 155.000: grondprijs € 25.000,-/ kavel
VON van € 155.000 tot € 170.000: grondprijs € 27.300,-/ kavel
VON vanaf € 170.000 : grondprijs marktwaarde

Overige locaties en categorieën

Geschakelde woningen: grondprijs marktwaarde
Vrijstaande woningen: grondprijs marktwaarde
Appartementen: grondprijs marktwaarde
Zorgwoningen: grondprijs marktwaarde

Bedrijventerreinen

Messchenveld

Horeca (zichtlocatie): grondprijs € 160,-/m2
Kantoren (zichtlocatie): grondprijs € 160,-/m2
Gemengde bedrijvigheid (zichtlocatie): grondprijs € 123,-/m2
Gemengde bedrijvigheid: grondprijs € 109,-/m2
Kleinschalig werken: grondprijs € 99,-/m2
Wonen-werken: grondprijs € 99,-/m2
+ woontoeslag: grondprijs € 32.011,-/woning

Peelerpark

Groene loper: grondprijs € 78,-/m2
Werkvloer: grondprijs € 90,-/m2
Zichtlocaties A28: grondprijs € 128,-/m2

Groene Dijk

Woon/werk kavels: grondprijs € 133,-/m2
+ woontoeslag: grondprijs € 32.011,-/woning
Werk kavels: grondprijs € 113,-/m2

Lauwers

Grondprijs € 101,-/m2

Schepersmaat

Grondprijs € 71,-/m2

Assen-Zuid

Vanaf 2 hectare: grondprijs € 106,-/m2
Wonen-werken: grondprijs  € 106,-/m2
+ woontoeslag: grondprijs € 32.011,-/woning

Overige categorieën 

Maatschappelijke openbare voorzieningen: grondprijs kostprijs
-waaronder openbare bijzondere gebouwen (OBG) * : grondprijs € 87,-/m2
Verkoop openbaar groen aan particulieren: grondprijs € 117,-/m2
Gronduitgifte ten behoeve van nutsvoorzieningen: grondprijs kostprijs
Retributie recht van opstal voor zendmasten voor mobiele telecommunicatie installatie op gemeentelijke gebouwen: grondprijs € 3.589,-/jaar
Installatie in zendmast op gemeentelijke grond: grondprijs € 3.589,-/jaar
+ afkoop medegebruik andere providers in één zendmast: grondprijs € 598,-/jaar
Installatie op of aan derden met gebruik openbare ruimte: grondprijs € 1.196,-/jaar
Vestiging recht van opstal (zendmasten): grondprijs € 1.795,-/recht

Pachtgronden: regionorm uit het Pachtnormenbesluit: grondprijs pachtnorm
Huur ligplaatsen woonschepen (Groene Dijk) €2.208,-/m2
Overige gronduitgifte: grondprijs marktwaarde

  • alle genoemde grondprijzen staan vermeld exclusief BTW en kosten koper, waarbij de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Assen van toepassing worden verklaard
  • het grondprijsbeleid is van toepassing bij de uitgifte van bouwkavels door de gemeente Assen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend bij ontwikkeling door derden
  • marktwaarde is de prijs die tot stand is gekomen tussen een redelijk handelende eigenaar en een redelijk handelende koper door middel van gronduitgifte, loting, prijsvraag of een onderhandeling tussen partijen
  • indien de kostprijs in een concreet geval significant afwijkt, wordt de berekende kostprijs in rekening gebracht

U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De getallen uit het besluit van B&W zijn geldend