Herinrichting Vogelkerslaan

Het riool in de Vogelkerslaan moet op enkele plekken gerepareerd worden en de bestrating is aan onderhoud toe. Als we toch in de straten bezig gaan, kunnen we dit combineren met andere wensen uit de buurt. We zijn met buurtbewoners in gesprek om een plan te maken voor de nieuwe inrichting van de straat.

Wat gaat er gebeuren?

 • Het asfalt en de tegels in de stoepen van de Vogelkerslaan zijn slecht en moeten vervangen worden. In plaats van asfalt willen we gebakken materialen gebruiken, bijvoorbeeld rood klinker zoals in de Port Natalweg.  
 • Het riool moet gerepareerd worden en we leggen een extra regenwaterriool, zodat het regenwater en het rioolwater van elkaar gescheiden worden afgevoerd. Uw regenwaterafvoer kan aangesloten worden op dit nieuwe rioolsysteem. Dit doet de aannemer op kosten van de gemeente.
 • De kwaliteit van de kersenbomen in de straat is slecht. Onderzoeksbureau Heldergroen Advies heeft ons geadviseerd de bomen te kappen en te vervangen voor nieuwe bomen. De monumentale plataanbomen zijn nog van goede kwaliteit en willen we graag behouden. 
 • We willen straten in onze gemeente graag vergroenen waar dat kan. Bijvoorbeeld door meer bomen te plaatsen of meer gras aan te leggen. Dit is goed voor de waterafvoer in de straat, maar bijvoorbeeld ook voor de biodiversiteit. Door het plaatsen van verschillende boomsoorten kunnen bijen, vlinders en andere insecten voldoende voedsel vinden. Daarnaast kunnen bomen in warme zomers zorgen voor verkoeling in de straat. Bekijk het bomenvoorstel onder het kopje ‘Downloads’.
 • Bij hevige regenbuien blijft er veel water op straat staan. Om dit op te lossen, willen we de rijbaan van de Vogelkerslaan net zo laag maken als het laagste punt aan het begin van de Vogelkerslaan. Dit zorg ervoor dat het water via de Vogelkerslaan naar de geul in de Port Natalweg kan stromen en uiteindelijk richting de Bosbeek. 
 • Om ook het regenwater uit de Plataanweg weg te kunnen laten stromen, wordt het plateau rondom de groene brink in de Plataanweg weggehaald zodat het regenwater richting de Vogelkerslaan kan. Omdat de verkeersdrempels worden weggehaald komen er “punaises” terug om het verkeer te remmen. 


Keuze uit twee ontwerpen 

We willen graag dat de nieuwe inrichting van de straat aansluit bij de wensen van bewoners. Daarom hebben we twee ontwerpen gemaakt voor de Vogelkerslaan en voor de ‘groene brink’ aan de Plataanweg. Bovenstaande punten zijn daaraan verwerkt. Elk ontwerp bestaat uit vier onderdelen:  
Ontwerp A

 1. Een bredere groenstrook in de Vogelkerslaan, waar we diverse nieuwe bomen kunnen planten. Het voetpad wordt daardoor smaller. 
 2. Het voetpad aan de andere kant wordt ook iets smaller, maar blijft ruim (1,80 meter i.p.v. 2,50 meter) 
 3. De inritten blijven zoals ze nu zijn. 
 4. De brink aan de Plataanweg blijft hetzelfde. De weg eromheen wordt verlaagd, zodat het gelijk is aan de rest van de Plataanweg. 

Ontwerp B 

 1. De groenstrook in de Vogelkerslaan blijft gelijk. 
 2. Aan de andere kant van de weg komen er bomen in de stoep. 
 3. De inritten worden vervangen door karresporen, waardoor er een doorlopende groenstrook ontstaat. 
 4. De Brink in de Plataanweg wordt groter. De weg voor de plataanweg 10 to 18 wordt eruit gehaald. Woningen zijn bereikbaar via een karrespoor in het gras. 

Onder ‘downloads’ kunt u de schetsen (ontwerp A en ontwerp B) downloaden en de bijbehorende keuzeposters. 

Planning

 • Oktober/november 2022: eerste schetsontwerpen aan de buurt presenteren en reacties ophalen
 • November/december 2022: reacties verwerken en voorlopig ontwerp maken.  
 • Januari 2023: voorlopig ontwerp terugleggen aan de buurt 
 • Eerste kwartaal 2023: definitief ontwerp maken
 • Najaar 2023 mogelijke start werkzaamheden

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan gerust contact op met projectleider Gert Bagerman via info@assen.nl.