Indienen complex initiatief Omgevingswet

Omgevingswet per 1 januari 2024 - 1 wet, 1 plan, 1 loket

Grote plannen kosten tijd. Bij een complex plan zijn vaak meerdere partijen betrokken. Nadat u een omschrijving van uw plan heeft ingevuld in het landelijke Omgevingsloket kunt u kiezen voor een Omgevingsoverleg of Vergunning aanvragen. Kies zeker bij een ingewikkeld, complex plan altijd eerst voor een Omgevingsoverleg. Zo begint u voorbereiding bij de partij waar u aanvraag binnenkomt.

Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u vooraf een overleg bij ons indienen. 
Dit overleg vooraf bestaat uit een schetsplan. Aan de hand hiervan laten wij u weten of uw plan kans maakt op een omgevingsvergunning. Dit gebeurt voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.