Informatie landelijke stikstofregels

De veranderde stikstofregels zijn veel in het nieuws. Wat betekent dit voor Assen?

Er is teveel stikstof in Nederland. Dit heeft negatieve effecten op de natuur. Stikstof komt in de lucht door bijvoorbeeld bouwen, verkeer, landbouw en de industrie. Om de uitstoot van stikstof te verkleinen en toch economische ontwikkelingen mogelijk te maken, had de Rijksoverheid een regeling gemaakt: het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het PAS zat een drempelwaarde voor stikstofuitstoot. Onder deze waarde hoefde je bij de provincie geen vergunning voor de Wet Natuurbescherming aan te vragen. Stel, je wilde een activiteit uitvoeren waarbij stikstof vrijkwam. Dan kon je dat bijvoorbeeld goedmaken met een plan om de stikstof op andere plekken te verminderen.

Uitspraak raad van State

Op 29 mei heeft Raad van State een uitspraak gedaan over de PAS. De regeling mag niet meer worden gebruikt. Alleen het plan om stikstof terug te dringen is niet langer voldoende. Je moet bewijzen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Er wordt nu door het Rijk gewerkt aan een nieuwe regeling. Totdat deze nieuwe regeling er is moeten alle activiteiten waarbij stikstof vrij komt opnieuw worden bekeken.

Wat betekent dit voor Assen?

Rondom Assen liggen drie Natura 2000-gebieden: Het Witterveld, de Drentsche Aa en Fochterloërveen. De uitspraak van de Raad van State heeft dus effect op Assen. De gemeente Assen brengt nu in kaart wat de uitspraak voor gevolgen heeft voor welke type project.

Wat betekent dit voor uw vergunningaanvraag?

Voor vergunningen die onherroepelijk zijn (en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten) heeft de uitspraak geen gevolgen.
Bij nieuwe aanvragen kan stikstof wel een rol spelen. Dan vragen wij bij uw aanvraag om een extra  ‘voortoets’, met een zogenaamde Aeriusberekening. Dit is een hulpmiddel waarmee de stikstofuitstoot en -neerslag op een natuurgebied kan worden berekend. Aanvragers van vergunningen ontvangen hierover informatie.

Oplossing voor kleine vergunningaanvragen

Inmiddels heeft de gemeente Assen voor kleine vergunningaanvragen een standaard Aeriusberekening gemaakt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de aanleg van een dakkapel, in- of uitritten of het aanbrengen van reclame-uitingen. In alle berekeningen bleef de stikstofuitstoot binnen de normen. Wilt u een aanvraag doen voor een kleine vergunning? Dan informeren wij u graag over de mogelijkheden om gebruik te maken van deze standaardberekening.

Vragen?

Heeft u vragen over de stikstofregels of over uw vergunning. Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie