Informatie landelijke stikstofregels

De veranderde stikstofregels zijn veel in het nieuws. Wat betekent dit voor Assen?

Er is teveel stikstof in Nederland. Dit heeft negatieve effecten op de natuur. Stikstof komt in de lucht door bijvoorbeeld bouwen, verkeer, landbouw en de industrie. Om de uitstoot van stikstof te verkleinen en toch economische ontwikkelingen mogelijk te maken, had de Rijksoverheid een regeling gemaakt: het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het PAS zat een drempelwaarde voor stikstofuitstoot. Onder deze waarde hoefde je bij de provincie geen vergunning voor de Wet Natuurbescherming aan te vragen. Stel, je wilde een activiteit uitvoeren waarbij stikstof vrijkwam. Dan kon je dat bijvoorbeeld goedmaken met een plan om de stikstof op andere plekken te verminderen.

Uitspraak raad van State

Op 29 mei heeft Raad van State een uitspraak gedaan over de PAS. De regeling mag niet meer worden gebruikt. Alleen het plan om stikstof terug te dringen is niet voldoende. Je moet bewijzen dat  it ook daadwerkelijk gebeurt. Er wordt nu door het Rijk gewerkt aan een nieuwe regeling. Totdat deze nieuwe regeling er is moeten alle activiteiten waarbij stikstof in de lucht komt opnieuw worden bekeken.

Wat betekent dit voor Assen?

Rondom Assen liggen drie natuurgebieden: Het Witterveld, de Drentsche Aa en Fochterloërveen. De uitspraak van de Raad van State heeft dus effect op Assen. De gemeente Assen brengt nu in kaart wat de uitspraak voor gevolgen heeft voor welke type project. We volgen de ontwikkelingen en verzamelen komende tijd alle vragen om tot een beter beeld te komen.

Wat betekent dit voor uw vergunningaanvraag?

Voor vergunningen die onherroepelijk zijn (en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten) heeft de uitspraak geen gevolgen.  Wel kunnen er gevolgen zijn voor onlangs verleende, lopende of toekomstige vergunningaanvragen. Als uw vergunningaanvraag te maken heeft met de stikstofregels, dan ontvangt u hierover bericht van de gemeente.

Vragen?

Heeft u vragen over de stikstofregels of over uw vergunning. Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie