Inleveractie wapens

In de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober doet de gemeente Assen mee aan de landelijke inleveractie van steekwapens. Iedereen kan in die week anoniem en straffeloos zijn mes inleveren. Daarmee dragen we met z’n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen daar niet in thuis. 

Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en jongvolwassenen de laatste jaren toe. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen van hun gedrag. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Of dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen als ze aangevallen worden. Maar wapens bieden een schijnveiligheid. Met een wapen op zak ga je minder snel een ruzie uit de weg. Je voelt je zelfverzekerder. In hoogoplopende ruzies leidt wapenbezit eerder tot het gebruik van een wapen. Als je wapen dan afgepakt wordt, kan het tegen je gebruikt worden. En als je er toch mee weet te steken, zijn de gevolgen groot. Niet alleen voor het slachtoffer. Maar ook voor de dader zelf, omdat hij een strafblad krijgt. 

Inleverpunten

Om wapenbezit tegen te gaan, organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het Openbaar Ministerie van 11 tot en met 17 oktober een landelijke inleveractie. Vooral jongeren worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. Maar ook volwassenen kunnen hun steekwapens inleveren. In Assen kunnen de messen worden ingeleverd bij politiebureau aan de Weijersstraat en de Balkengracht. Het inleveren gebeurt anoniem. Er is dus geen risico dat iemand bestraft wordt voor wapenbezit. Bij de inleverton ligt een leuke gadget voor iedereen die zijn steekwapen inlevert. 

Bewustwording risico’s wapens

De gemeente roept ook iedereen in de sociale omgeving van jongeren op de risico’s van wapenbezit met hen te bespreken. Dat kan de school zijn, het jongerenwerk, maar ook ouders kunnen hierover een gesprek aangaan met hun kind. Hieronder vindt u informatie die u kunt gebruiken tijdens het gesprek met uw zoon of dochter of in de klas.