Intentieovereenkomst Assen en COA over vestiging asielzoekerscentrum

De gemeente Assen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben een intentieovereenkomst gesloten over de vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Schepersmaat 4 (voormalig NAM-kantoor). Het gaat om een tijdelijke opvanglocatie voor de duur van maximaal tien jaar. Het aantal vluchtelingen dat maximaal wordt gehuisvest is 1000 personen.

B en W van Assen onderschrijven de maatschappelijke noodzaak tot het bieden van opvang aan vluchtelingen in asielzoekerscentra. Het college wil door zijn medewerking zijn verantwoordelijkheid nemen bij het oplossen van dit maatschappelijk vraagstuk. Door onder andere de oorlog in Syrië is het aantal vluchtelingen uit deze regio het afgelopen jaar flink gestegen.

Informatiebijeenkomst woensdag 15 april

Omwonenden van de beoogde azc-locatie zijn op vrijdag 10 april per brief geïnformeerd.

Op woensdag 15 april is een informatiebijeenkomst gehouden in de Bonte Wever. Daar gaven COA en gemeente een toelichting op de vestiging van een azc in het pand Schepersmaat 4. Belangstellenden konden vragen stellen.

PDFuitnodigingsbrief.pdf

Bestuursovereenkomst

De vestiging van het azc is nog niet definitief. Eerst moeten gemeente en COA hun afspraken hebben vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Daarin worden bijvoorbeeld maatregelen met betrekking tot verkeersveiligheid en onderwijs opgenomen. Daarnaast moet het COA in het kader van een ruimtelijke procedure een vergunning bij de gemeente aanvragen om het pand geschikt te maken voor de huisvesting van asielzoekers.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. We hebben voor u een aantal vragen en antwoorden op papier gezet.

Bestandvragen_en_antwoorden_azc_assen.docx

Ook op de website van het COA vindt u veelgestelde vragen over de komst van een asielzoekerscentrum.