Joodse inwoners kregen na afloop oorlog onvoldoende steun en begrip

25 april 2023
Voorpagina

Joodse inwoners van Assen die na de Tweede Wereldoorlog terugkeerden naar hun huizen kregen niet het begrip en de steun die zij verdienden. Dat is een van de conclusies uit het rapport Joods vastgoed in de oorlog en hoe Assen daarmee omging. Burgemeester en Wethouders delen die conclusie zo heeft burgemeester Out aangegeven tijdens de overhandiging van het rapport op dinsdag 25 april. Out: “Het schortte aan moreel rechtsherstel. Het is daarmee een donkere bladzijde in onze lokale geschiedenis.”

Onderzoek

Het Drents Archief deed op ons verzoek onderzoek naar de rol van de gemeente in de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot vastgoed van Joodse inwoners. Uit onderzoek van het tv-programma De Monitor blijkt dat veel Nederlandse gemeenten, weinig tot niets over hun rol weten. Het onderzoek spitste zich toe op de vraag of de gemeente betrokken was bij gedwongen ontvreemding van vastgoed van Joodse inwoners en zo ja hoe het rechtsherstel daarna verliep. 

Uitkomsten

Het onderzoek heeft onder anderen laten zien dat de wij tijdens de Tweede Wereldoorlog geen aandeel hadden in de roof van Joods Vastgoed. Het rapport laat aan de hand van persoonlijke verhalen vooral het wrede lot van de Joodse gemeenschap zien. 

Kwetsbare positie

De samenstellers van het rapport geven nieuwe inzichten over het leed van de Joodse gemeenschap in Assen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Out: “Het rapport houdt ons vooral een spiegel voor. Er was vanuit de overheid en de samenleving geen aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare positie van Joodse inwoners die de concentratiekampen of de onderduik hadden overleefd en terugkeerden naar hun soms geplunderde en vernielde huizen. Assen was daarin in landelijk perspectief bezien niet uniek, maar dat maakt deze wetenschap niet minder schrijnend. Nagenoeg de gehele Joodse gemeenschap uit Assen overleefde de concentratiekampen niet. Zij die terugkeerden kregen niet het begrip en de steun die zij verdienden.”

Joodse gemeenschap

Tijdens het onderzoek is er contact geweest met een vertegenwoordiging vanuit de Stichting Behartiging Belangen Vroegere Joodse Gemeente Assen.

Burgemeester Out: “Dat de gemeente geen regels overtrad en zich inzette voor de wederopbouw van Assen, weegt niet op tegen de nog steeds diep gevoelde pijn van het gebrek en uitblijven van steun aan hun dierbaren. Vanzelfsprekend hebben wij daar begrip voor.”