Kaderbrief 2024 brengt keuzes in beeld

16 juni 2023
Voorpagina

Welke effecten hebben interne en externe ontwikkelingen op de gemeentefinanciën en op welke manier vraagt dit op kortere of langere termijn afwegingen van de gemeenteraad? Dat is te lezen in de Kaderbrief 2024, die het college van B&W naar de raad heeft gestuurd. Deze kaderbrief is de opmaat voor de Begroting 2024. Op 29 juni gaat het college met de raad in gesprek over de kansen, dilemma’s, struikelblokken en te maken keuzes. Het is de bedoeling dat de raad de kaderbrief op 20 juli vaststelt. De kaderbrief is digitaal te vinden op deze website.

Op vrijwel alle beleidsterreinen schetst het college een beeld van de ontwikkelingen. Zo zal er de komende jaren veel geld en aandacht moeten uitgaan naar het verbeteren van de wijken. Ook wil het college extra investeren in jongeren, moet er veel gebeuren op het gebied van wonen en vraagt de opvang van vluchtelingen blijvend aandacht. Ook zet het college in op versterking van de economische structuur in Assen en is verduurzaming een grote opgave.

Keuzes

Dit vraagt om heldere keuzes, zeker omdat het financiële perspectief vanaf 2026 sterk verslechterd. Aan het begin van deze bestuursperiode is met de raad afgesproken om deze zo vroeg mogelijk te betrekken bij het richting geven aan de te maken keuzes. Door de Kaderbrief nu al voor de zomer te bespreken, heeft het college de gelegenheid om bij de begroting 2024 en de meerjarenprognose 2025-2027 een dekkingsplan presenteren dat aansluit bij de uitgangspunten uit het bestuursakkoord en de wensen van de raad. Voor het college staat daarbij voorop dat er, ondanks onzekerheden en de donkere wolken vanaf 2026 ruimte blijft om te investeren in de stad.

Verdiepende analyse

Inmiddels is het college ook gestart met de voorbereiding voor de midterm review in 2024. In het bestuursakkoord Dichtbij & Daadkrachtig is aangekondigd om halverwege de bestuursperiode een verdiepende analyse te maken van trends en ontwikkelingen en de impact hiervan op de financiële huishouding op de lange termijn. Deze midterm review zal onderdeel zijn van de Kaderbrief 2025.