Klimaatbestendig (subsidies)

Vanaf 1 maart 2021 biedt de gemeente Assen drie verschillende subsidies aan om inwoners en bedrijven te helpen hun omgeving klimaatbestendig te maken. Een subsidie voor het aanschaffen van een regenton, een subsidie voor het aanleggen van een groen dak en een subsidie voor het afkoppelen van uw regenpijp van het gemengde rioolstelsel. De subsidies zijn tot stand gekomen met behulp van Actium en de waterschappen Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Noorderzijlvest.

Waarom deze subsidies?

Steeds vaker hebben we hevige regenbuien en lange warme, droge periodes. In steden is veel bebouwing, zoals woningen, bedrijventerreinen, wegen en trottoirs. In zo’n ‘stenen’ omgeving kan regenwater nauwelijks wegzakken in de grond en blijft warmte lang hangen. Daardoor kunnen wateroverlast, watertekort, droogte en hittestress (gezondheidsproblemen door de hitte) ontstaan. In een stenen omgeving leven ook minder verschillende soorten dieren, die weer belangrijk zijn voor een gezonde bodem, schoon water, onze voedselproductie en een stabiel klimaat. Daarom willen wij inwoners stimuleren om bewust om te gaan met watergebruik in en rond de woning. Bewust omgaan met water kan onder andere door regenwater op te vangen en dit te hergebruiken. Door onze omgeving anders in te richten, kunnen we samen iets doen. Met de drie subsidies dragen we hieraan bij. 

Termijn subsidie

De subsidies lopen van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2024.

Waarom regenwater opvangen?

Hoe minder regenwater er wegstroomt hoe beter het is. Dit gaat overlast tegen op lager gelegen plekken, bijvoorbeeld doordat water op straat blijft staan of woningen binnenstroomt. Water stroomt nu eenmaal van hoog naar laag. En regenwater dat bij een fikse bui niet in het riool belandt, gaat riooloverstorten tegen. Riooloverstorten willen we voorkomen, want in dat geval krijgt het riool meer water te verwerken dan het aankan en komt het vuile water uit het riool terecht in vijvers, kanalen of op straat. En er is nog een voordeel. Want water dat in de grond kan wegzakken, vult het grondwater aan. In droge tijden hebben we daar profijt van.

Bijdragen Actium en waterschappen

De subsidies worden niet alleen aangeboden door de gemeente Assen. Naast de gemeente leveren Actium en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest een bijdrage aan de subsidie voor regentonnen. Waterschap Hunze en Aa’s draagt daarnaast ook nog bij aan de subsidies voor groene daken en het afkoppelen van de regenpijp.

De drie subsidies

We willen iedereen de kans geven om te helpen, zowel inwoners als bedrijven in Assen. Want alle beetjes helpen! Wilt u weten van welke subsidie jij gebruik kunt maken? Bekijk hieronder de mogelijkheden. 

We bieden subsidies aan voor het volgende: 

Wat doet de gemeente Assen?

De gemeente Assen is aangesloten bij Operatie Steenbreek. Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving klimaatbestendig en natuurvriendelijk maken. De gemeente Assen is in de openbare ruimte aan de slag, bijvoorbeeld door diervriendelijke beplanting te plaatsen en zonder chemische middelen te werken. Bij aanpassingen aan straten wordt rekening gehouden met wateroverlast door middel van verkeersdrempels en opvang van regenwater.