Kloosterveen

Logo kloosterveen bloeit

De gemeente Assen gaat de woonwijk Kloosterveen uitbreiden. Op de akkers tussen de huidige bebouwing en de Norgervaart kunnen in totaal zo’n 2250 nieuwe woningen worden gebouwd (zie kaartje). Dit staat in de Structuurvisie Kloosterveen 2017-2035. Deze kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl 

logo kloosterveen groeit

In de visie staat de globale inrichting van het landschap en de (toegangs-)wegen. Bekijk hier de schets van het nieuwe Kloosterveen in de themapagina bij de Berichten van de Brink van 5 juli 2017:  PDFThemakrant_Kloosterveen_Bloeit_2017.pdf

Op dit moment heeft de wijk 2 hoofdwegen voor de auto. Ook bussen en uiteraard fietsers kunnen hierlangs. In het nieuwe gebied komt hier 1 bij; deze komt uit op de Balkenweg, waar je alle kanten op kunt, via een nieuwe brug over de Drentse Hoofdvaart. De visie geeft nog geen exacte indeling van het gebied. Dat volgt later, als de bestemmingsplannen worden opgesteld.

Vier groene zones

Het nieuwbouwgebied zal verder bestaan uit 4 groene zones van oost naar west, met water. Met een gemiddelde breedte van 50 meter vormen deze rustige plekken in de wijk. En waar groen is, kan gerecreëerd worden. Een ommetje lopen, stukje fietsen, een balletje trappen, genieten van de dieren in en rond het water. Lekker leven en genieten doe je hier bij uitstek.

Nieuwe stadsrand met water

Langs de Norgervaart komt extra water met mooie plas-dras plekken. Door het hele gebied kunnen wandelpaden worden aangelegd. Dit wordt de nieuwe stadsrand van Assen. Zullen de schapen, Schotse hooglanders en andere dieren hier kunnen rondlopen over een aantal jaren? Wie weet.

Het groene karakter van de omgeving komt terug in de wijk. Ten eerste de groenzone langs de westrand van het huidige Kloosterveen. Deze krijgt een organische vorm maar is overal minimaal 20 meter breed. Ten tweede worden de mooie groene routes vanuit het bestaande Kloosterveen doorgetrokken naar de nieuwbouw.

De toekomstige woningen worden duurzaam ontwikkeld. We willen namelijk bouwen met het oog op de toekomst. Het wordt belangrijker om huizen te kunnen koelen, in plaats van te verwarmen. Ook wordt de wetgeving rondom duurzaamheid aangescherpt. Aardgas aanleggen in dit gebied is dus minder vanzelfsprekend. Zonnepanelen, warmte koude opslag en windenergie des te meer.

In de loop van 2018 kan gestart worden met de ontwikkeling van het eerste gebied, dat ten westen van de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg ligt. Hier kunnen circa 500 woningen gebouwd worden. Op dit moment wordt voor dit deelgebied een bestemmingsplan opgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer deze kan worden vastgesteld. De visie vormt hiervoor de basis. Er zijn nog geen concrete bouwplannen.

Bekijk de animatiefilm over de uitbreiding op ons You tube kanaal: https://youtu.be/tOCyR5It2G8

Tip: Volg de pagina van Kloosterveen op Facebook en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

logo kloosterveen groeit

Wat is een structuurvisie?
Een structuurvisie is een strategisch beleidsdocument waarin het beleid voor de inrichting van de ruimte is beschreven. Een structuurvisie wordt bij de gemeente door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat staat in een structuurvisie?
Een structuurvisie geeft de ambities en de basiskwaliteiten ten aanzien van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied aan en het bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De samenhang met beleid op het gebied van wonen, groen, water, recreatie en dergelijke maakt men duidelijk. De structuurvisie schetst een beeld hoe en waar de ontwikkelingen plaatsvinden en wat de omvang van het plangebied is.

Wanneer start de bouw?
Dat kunnen we nu nog niet concreet aangeven. Eerst moet er een bestemmingsplan komen voor de 1e fase. Pas als deze is vastgesteld, kunnen er vergunningen verleend worden zodat er gebouwd kan worden in de 1e fase. De grond moet dan eerst nog bouwrijp worden gemaakt.

Tip; Volg de Facebook pagina Kloosterveen groeit en blijf zo op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat voor huizen komen er?
Qua bebouwing zal er een mix komen van rij-, 2/1-kap- en vrijstaande woningen en mogelijkheden voor particuliere bouw. Omdat we nu in de fase zitten van de structuurvisie, is er nog niets bekend over wat waar precies komt.

Waar start de bouw?
Tegen het bestaande Kloosterveen aan, tussen de Domeinweg en de Hoofdvaartsweg. Dit is de 1e fase. Hier is ruimte voor 500 woningen.

Ik heb een vraag die hier niet bij staat, wat nu?
Mail ons dan op info@assen.nl en zet in het onderwerp: Mijn vraag over Kloosterveen groeit

Deze structuurvisie vormt de basis voor de latere bestemmingsplannen. De eerste bouwfase bevindt zich ongeveer in het midden van het gebied. Hier komen ca. 500 woningen. Zodra het bestemmingsplan voor dit eerste deel klaar is, kan gestart worden met de bouw en de aanleg van de auto-verbindingen vanuit dit gebied naar de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg. Dit zal tussen 2019 en 2022 zijn. Na fase 1 komen de overige gebieden in het noorden of het westen in beeld.

We zorgen ervoor dat na afronding van elke fase, dat het bebouwde deel zo is ingericht dat het ook af oogt van de buitenkant. Dit betekent een zorgvuldige overgang naar het landschap.