Kloosterveen

Logo kloosterveen bloeit

De gemeente Assen gaat de woonwijk Kloosterveen uitbreiden. Op de akkers tussen de huidige bebouwing en de Norgervaart is ruimte voor zo’n 2250 nieuwe woningen (zie kaartje).

Actueel

Op dit moment werken we aan het bestemmingsplan voor de eerste bouwfase. Dit is het zuidoostelijke deel van het gebied. Hier komen ongeveer 500 woningen.

>>Lees meer onder het kopje Eerste Bouwfase

Vier groene zones

Het nieuwbouwgebied zal bestaan uit ruim opgezette groene zones van oost naar west, waarin ook ruimte is voor waterpartijen. Met een gemiddelde breedte van 50 meter vormen deze groenzones rustige plekken in de wijk die geschikt zijn voor recreatie. Een ommetje lopen, stukje fietsen, een balletje trappen, genieten van de dieren in en rond het water. Lekker leven en genieten doe je hier bij uitstek.

Nieuwe stadsrand met water

Langs de Norgervaart komt extra water met mooie plas-dras plekken. Door het hele gebied kunnen wandelpaden worden aangelegd. Dit wordt de nieuwe stadsrand van Assen.

Eerste bouwfase

Het eerste bouwgebied  ligt ten westen van Kloosterhage en Kloosterkade en tussen de Domeinweg en de Hoofdvaartsweg. Hier is ruimte voor circa 500 woningen. Variërend van vrijstaande woningen tot twee-onder-een kappers en rijwoningen. Er komen kavels beschikbaar voor zowel projectmatige woningbouw als voor particuliere uitgifte. Op dit moment zijn er nog geen concrete bouwplannen.

>>Lees meer onder tabblad Planning

logo kloosterveen groeit

De nieuwbouw komt tegen de bestaande wijk aan te liggen. Om een indruk te krijgen hoe het eruit komt te zien, heeft de gemeente een structuurvisie opgesteld. Hierin staat waar gebouwd mag worden, waar groen en water komt en waar het verkeer langs kan.

Bekijk de volledige Structuurvisie Kloosterveen 2017-2035 via www.ruimtelijkeplannen.nl of een schets van het nieuwe Kloosterveen in de themapagina bij de Berichten van de Brink van 5 juli 2017  PDFThemakrant_Kloosterveen_Bloeit_2017.pdf

Nieuwe hoofdontsluiting

Op dit moment heeft de wijk Kloosterveen twee hoofdwegen voor de auto. Ook bussen en fietsers kunnen hierlangs. Het is de bedoeling dat er een derde hoofdroute bij komt, via een nieuwe brug over de Drentse Hoofdvaart, die uitkomt op de Balkenweg.
Op dit moment is nog niet bekend of en wanneer deze brug er komt.
 

Het groene karakter van de omgeving komt terug in de wijk. Ten eerste de groenzone langs de westrand van het huidige Kloosterveen. Deze krijgt een organische vorm maar is overal minimaal twintig meter breed. Ten tweede worden de mooie groene routes vanuit het bestaande Kloosterveen doorgetrokken naar de nieuwbouw.

De toekomstige woningen worden duurzaam ontwikkeld. We willen namelijk bouwen met het oog op de toekomst. Het wordt belangrijker om huizen te kunnen koelen, in plaats van te verwarmen. Ook hebben we als gemeente te maken met scherpere wetgeving vanuit het Rijk rondom duurzaamheid. Er wordt geen aardgas meer aangelegd. We moeten dus nieuwe manieren vinden om de woningen te verwarmen... zonnepanelen, warmte/koude opslag en windenergie zijn hiervan goede voorbeelden.

Er kan gestart worden met de ontwikkeling van het eerste gebied, dat ten westen van de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg ligt. Hier kunnen circa 500 woningen gebouwd worden. Op dit moment wordt voor dit deelgebied een bestemmingsplan opgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer deze kan worden vastgesteld. De visie vormt hiervoor de basis. Er zijn nog geen concrete bouwplannen.

Bekijk de animatiefilm over de uitbreiding op ons YouTube kanaal: https://youtu.be/tOCyR5It2G8

Tip: Volg de pagina van Kloosterveen op Facebook en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

logo kloosterveen groeit

Wat staat er in een structuurvisie?
Een structuurvisie geeft de ambities en de basiskwaliteiten aan voor een bepaald gebied. Ook maakt het duidelijk hoe onder andere wonen, groen, water, recreatie een plek krijgen in het gebied. De structuurvisie schetst een beeld van hoe en waar wat komt, en  wat de omvang van het plangebied is.

Wanneer start de bouw?
Dat kunnen we nu nog niet precies aangeven. Voordat gebouwd kan worden, is er een bestemmingsplan nodig. Pas als deze vastgesteld en onherroepelijk is kunnen we starten met de uitvoerende werkzaamheden.

>>Lees meer onder tabblad Planning

Wat voor huizen komen er?
In het nieuwe Kloosterveen komt een  mix van rij-, 2/1-kap- en vrijstaande woningen en mogelijkheden voor particuliere bouw.

Ik heb een vraag die hier niet bij staat, wat nu?
Mail ons dan op info@assen.nl en zet in het onderwerp: Mijn vraag over Kloosterveen groeit...

Wij verwachten dat de eerste nieuwe woningen in de uitbreiding van Kloosterveen in de loop van het jaar 2020 gebouwd kunnen worden.

Op dit moment werken we aan het bestemmingsplan voor de eerste bouwfase. Dit is nodig om de woningen te mogen bouwen. Zodra het ontwerp-bestemmingsplan klaar is voor publicatie, kunt u dit lezen in de Berichten van de Brink, op Twitter en onze Facebook pagina ‘Kloosterveen groeit’. Wij verwachten dat dit in de eerste helft van 2019 zal zijn. Tip: volg ons via social media.

Wij kunnen helaas niet aangeven hoe lang het duurt voordat het bestemmingsplan klaar is. Dit heeft te maken met het aantal en de omvang van de reacties daarop. Het ontwerp-bestemmingsplan zal ter inzage worden gelegd op het stadhuis zodat belanghebbenden hierop kunnen reageren. Op basis hiervan passen we het plan eventueel aan en leggen we het ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Zodra het ontwerp-bestemmingsplan plan onherroepelijk is, is er sprake van een geldig Bestemmingsplan. Op basis daarvan kunnen wij starten met de aanleg van bouwwegen, riolering, nuts, e.d. en met de uitgifte van kavels. De gemeente geeft de kavels voor particuliere woningbouw zelf uit. Makelaars verkopen de projectmatige woningen.

Na de bouw van de eerste 500 woningen in eerste bouwfase,  komen de overige gebieden in het noorden of het westen in beeld. Ook daar geldt dat we eerst een bestemmingsplan opstellen voordat er gebouwd kan worden.

LET OP! De hierboven genoemde data zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het daadwerkelijke verloop van het proces is afhankelijk van veel factoren.