Koninklijke onderscheiding voor oprichtster Stichting Aktie Benin

30 september 2023
Voorpagina

Al 25 jaar zet mevrouw Marjan Kroone uit Assen zich met hart en ziel in voor het verbeteren van de gezondheidszorg in het Afrikaanse land Benin. Op zaterdag 30 september is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst van de door haar opgerichte Stichting Aktie Benin.

Stichting Aktie Benin

Op 28 januari 1999 heeft mevrouw Marjan Kroone de Stichting Aktie Benin (SAB) opgericht. Het voornaamste doel van de stichting is het bevorderen van de volksgezondheid in Benin met als kernactiviteit het verbeteren van de gezondheidszorg van moeder en kind, met name tijdens de bevalling en de pre- en postnatale fase. Een tweede doel is het bevorderen van het onderwijs. Bij de projecten staat rechtstreeks contact met de direct betrokkenen in Benin voorop. Van mensen die hulp ontvangen, verwacht men ook een inspanning of bijdrage aan de regio. Er wordt samengewerkt met de lokale overheid en non-profit organisaties.

Inzet

De eerste vier jaar van de stichting zette mevrouw Kroone zich in om sponsoren te werven en materialen te verzamelen om te verschepen naar Boukombé in Noord-Benin, zoals kraamkoffers voor kraamklinieken, brillenglazen, kleding, medicijnen en verbandmaterialen voor diverse tehuizen. In 2004 werd begonnen met de verbouw van het Centre de Santé (gezondheidscentrum) in Boukombé. Om nog beter te kunnen helpen en de bouw persoonlijk te begeleiden heeft mevrouw Kroone haar baan opgezegd en zij is samen met haar man geëmigreerd naar Benin. Mevrouw heeft diverse projecten opgezet, zoals een alfabetiserings- en voorlichtingsproject in  dorpen en het verbeteren en uitbreiden van een bestaand gezondheidscentrum in Koutchagou. Eind 2011 is het onveilig in Benin en ontvangt mevrouw Kroone signalen dat zij in Benin gevaar loopt. Zij vertrekt dan, samen met haar man, weer naar Nederland. Zij houdt (bijna dagelijks) contact met Benin en heeft een goed beeld van welke hulp nodig is. Door de korte lijnen die ze heeft gelegd, komt de steun direct bij de betrokkenen terecht.

Grote betekenis

Burgemeester Out: “Mevrouw Marjan Kroone heeft zich jarenlang belangeloos en vol overgave ingezet voor de maatschappij en de mensen in Benin. Voor de inwoners van Boukombé geldt zij als een ‘Moeder Theresa’. Dit laat zien dat zij van grote betekenis is geweest voor de bevolking van Boukombé en het gezondheidspersoneel in de regio.”