Landmeetkundige gegevens inzien

Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Bijvoorbeeld de oppervlakte van een stuk grond, waar water is of waar de grenzen liggen van stukken grond (erfgrens). Deze gegevens heeft u nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning. Of om te bepalen waar uw erfgrens ligt.

Aanvraag

Zo kunt u landmeetkundige gegevens inzien. Neem contact op met het Kadaster. U heeft nodig:

  • uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens
  • uw adresgegevens
  • gegevens van het gebouw of stuk grond

Of kijk op de landelijke basiskaart.

Aanvullende informatie