Locaties evenementen

Het is van belang te allen tijde de belangen van alle betrokkenen af te wegen, om het draagvlak voor evenementen te behouden. Centraal in het evenementenbeleid staat het zoeken naar een evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid. Er moet een evenwichtige spreiding van evenementen in de tijd en over de stad worden gerealiseerd. Het evenementenportaal bewaakt dit en adviseert organisatoren over de (on)mogelijkheden van bepaalde locaties.

Op zoek naar een geschikte locatie voor jouw evenement? Bekijk dan de locatieprofielen, met informatie over o.a. het karakter en de omgeving van de plek, de gewenste programmering, capaciteit, vluchtwegen, etc. De profielen geven een voorkeursinrichting weer. Het is mogelijk om hier vanaf te wijken, maar dit moet wel gemotiveerd worden.

Hieronder vindt u profielen van de meest gebruikte evenementenlocaties. Mocht u een andere locatie op het oog hebben, neem dan contact op.

  • Baggelhuizerplas
  • Brink
  • Gouverneurstuin
  • Havenkade
  • Koopmansplein
  • Kop van de Vaart
  • Markt
  • Stadsbroek
  • Veemarktterrein