Locaties nieuwe zorginitiatieven in de toekomst mede bepaald door nieuw toetsingskader

08 december 2023
Voorpagina

Burgemeester en wethouders hebben een toetsingskader goedgekeurd om de plaatsing van nieuwe zorginitiatieven te sturen. Door dit kader kunnen we samen met zorgpartijen beoordelen of voorgestelde locaties geschikt zijn, rekening houdend met de draagkracht van de wijk of buurt. Het toetsingskader gaat in op 1 januari 2024.

Wij zien dat de plek waar zorginitiatieven zich bevinden in Assen invloed heeft op de samenstelling van de stad. De werkgelegenheid neemt toe en mensen die zorg nodig hebben kunnen dit makkelijker krijgen. Tegelijkertijd kan het invloed hebben op de leefbaarheid in een buurt, bijvoorbeeld  als het gaat om zorginstellingen die mensen met verward gedrag begeleiden of huisvesten. Wij zijn een echte zorgstad en wij waarderen het werk van alle lokale zorgpartijen. Het is belangrijk dat zorgorganisaties en hun bewoners een goede relatie hebben met omwonenden. Daarom hebben we in samenwerking met zorgorganisaties het kader ontwikkeld.

Draagkracht van de wijk

Wij houden rekening met eventuele invloeden en gevolgen van zorginitiatieven op de omwonenden. Als er te veel zorginitiatieven in een buurt zijn, kan dat die wijk teveel belasten. Nieuwe zorgpartijen moeten zich melden bij ons, waarbij het toetsingskader wordt gebruikt om de meest geschikte locatie te bepalen. Wethouder Jan Broekema is blij met de stappen: “Het toetsingskader brengt een stevig gesprek op gang met nieuwe zorgpartijen. Past de organisatie op die plek? Is er nagedacht over samenwerking met de buurt? Zijn er afspraken gemaakt wanneer er overlast optreedt? Zo werken we aan buurten en wijken waar zorg en wonen goed samengaat.” De gemeenteraad neemt op 21 december een besluit over het toetsingskader.