Meer cultuur in de wijk

05 december 2022
Voorpagina
Cultuurcoaches

Cultuurcoaches Djodjie Rinsampessy en Ruben van Hemmen van Vaart Welzijn

Cultuurcoaches Djodjie Rinsampessy en Ruben van Hemmen van Vaart Welzijn doen in opdracht van ons een experiment voor meer cultuur in de wijken. De cultuurcoaches brengen mensen met elkaar in contact door het organiseren van ontmoetingen en activiteiten. Bewegen, zingen, dansen of schilderen.

Kunst en cultuur dichter bij inwoners  

Djodjie en Ruben zijn bezig met hun onderzoek over hoe er meer kunst- en cultuur in de wijken kan komen. Wat willen wijkbewoners en hoe willen zij betrokken worden? Zijn kunst en cultuur goede middelen om elkaar te ontmoeten en welke rol kunnen cultuurcoaches daarbij vervullen? Kunnen culturele activiteiten ook helpen om problemen op te lossen? Djodjie en Ruben richten zich in eerste instantie op de wijken Peelo en Noorderpark. Ze verwachten hun onderzoek eind februari af te ronden. Djodjie vertelt: “We komen in contact met bewoners via onze spreekuren in De Componist en ‘t Markehuus. Ook sluiten we aan bij de activiteiten die daar zijn. Eén van de ideeën is om vijf inwoners uit Peelo een voorstelling in De Nieuwe Kolk te laten bezoeken en hen via interview, foto of film over hun ervaringen te laten vertellen. Ruben vult aan: “Ook is er behoefte aan een kerstmarkt in de Ontmoetingstuin bij wijkgebouw De Componist in Noorderpark. Daarnaast willen we onderzoeken of daar het hele jaar door ook andere ontmoetingen kunnen plaatsvinden.”

Laagdrempelige manier om samen wat doen

De heren zijn er al achter dat ‘kunst en cultuur’ een breed begrip is. Ruben legt uit: “We spraken twee Somalische vrouwen die vertelden dat cultuur bij hun afkomst hoort. Zij zijn gewend om veel dingen zelf te maken: een picknickkleed, kleine meubels of potten bakken. Voorwerpen die ze zelf gebruiken. Zij zagen dat niet als kunst. Terwijl wij er wel op die manier naar keken.” Djodjie vult aan: “Culturele activiteiten zijn een middel om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan of samen te zijn. Verbinding krijgen met elkaar, samen zijn, elkaar ontmoeten en cultuur beleven: daar gaat het om. Een cultuurcoach kan dit stimuleren. Culturele activiteiten kunnen de situatie van mensen veranderen of verlichten.”   

Kom in contact

Djodjie en Ruben zijn met tal van instellingen en inwoners in gesprek over kunst en cultuur in Assen. Zij kunnen ook zelf culturele activiteiten organiseren. Heeft u daarover ideeën? Mail dan naar d.rinsampessy@vaartwelzijn.nl of r.vanHemmen@vaartwelzijn.nl