Informatie voor ondernemers

De gevolgen van het Coronavirus raakt veel ondernemers. De overheid neemt maatregelen om ondernemers te helpen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Op deze pagina’s leest u de informatie die wij op dit moment hebben. Wij doen er alles aan om deze informatie up-to-date te houden. Heeft u vragen over de coronamaatregelen of heeft u ondersteuning nodig? Maak dan gebruik van het contactformulier 

Waarom NOW?

Het coronavirus heeft aanhoudende impact op onze samenleving en economie; de vaccinaties bieden perspectief en daarmee hoop, maar we zijn er nog niet. Steun blijft van belang om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en werkgevers zoveel als mogelijk te helpen; in de hoop dat de situatie in de zomer rooskleuriger is dan nu. De NOW3-steun vanaf 1 oktober gaat daarom onverminderd door tot 1 juli. De voorgenomen versoberingen per 1 april zijn van de baan.

Voor wie is NOW? 

Alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%, als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tot wanneer loopt NOW?

NOW3 loopt vanaf 1 oktober in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van NOW?

De NOW is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met een omzetverlies van ten minste 20% tegemoet te komen in hun loonkosten.
Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract zo veel mogelijk doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. De steun kent een vergoedingspercentage van maximaal 85% van de loonsom. 
De loonsom mag t.o.v. juni 2020 met 10% dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Kijk voor meer informatie over NOW op de website van de Rijksoverheid 
 

Zie de website van de rijksoverheid.

Startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers die in zwaar weer zitten vanwege COVID-19 kunnen van 4 januari tot 17 mei 2021 weer een aanvraag indienen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL).

De Corona-OverbruggingsLening is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb'ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op: https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/
 

KvK Corona-loket

De Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers met vragen. Ga naar www.kvk.nl/coronaloket. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Pakket nieuwe maatregelen banen & economie

De Rijksoverheid heeft een pakket nieuwe maatregelen aangekondigd voor banen en economie.
Lees het nieuwsbericht.

Veelgestelde vragen & antwoorden

Voor werkgevers heeft de Rijksoverheid een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd op hun website. Hierin wordt onder andere de aanvraag benoemd van een werktijd-verkorting voor personeel waar nu even geen werk voor is.
Lees verder

Belastingen: uitstel van betaling  (incl. ZZP-ers)

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen.
Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Alle vragen over het Coronavirus

De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus:  0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

We willen er graag voor u zijn

De gemeente Assen vindt een vitale economie van Assen belangrijk. Ondernemers, MKB, zzp’ers zijn daarbij essentieel. Op deze pagina leest u wat de gemeente Assen voor u kan betekenen.

Drentse maatregelen

In aanvulling op de maatregelen op Rijksniveau, trekken wij samen op met de andere Drentse gemeenten en de provincie Drenthe om ondernemers te ondersteunen die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus. De Drentse maatregelen moeten bijdragen aan het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers. 

Lees hier de Drentse maatregelen die voor elke gemeente gelden. 

Aanvragen uitstel betalingen & uitbetaling toegezegde subsidies 

Voor de onderstaande Drentse maatregelen geldt, dat als u hiervoor een beroep op wilt doen vanuit uw onderneming, u dit kunt aanvragen bij de gemeente Assen via ons online formulier.

Maatregel 2: Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen
Maatregel 3: De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort
Maatregel 5: Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald
 

Ik ben Drents Ondernemer is het Drentse loket voor ondernemers, gefinancierd door de provincie Drenthe. We bieden onder meer advies en begeleiding bij het vinden van financiering, ook bij complexere vraagstukken en het stapelen van financiering. Daarnaast hebben we specialisten aan het werk op het gebied van export en internationale handel, maakindustrie, innovatie en duurzaamheid. We bieden ondernemers een sparringpartner en de mogelijkheid om even persoonlijk contact te hebben met een deskundige.
 
In Zuidwest-Drenthe werken we nauw samen met Kennispoort Regio Zwolle, in Zuidoost-Drenthe met Kennispoort Drenthe.

Logo ik ben Drents ondernemer

Via het ‘Snelloket Covid-19 voor de vrijetijdssector kunnen ondernemers een subsidie aanvragen voor het treffen van 1,5 meter maatregelen. De provincie stelt één miljoen euro beschikbaar voor het Snelloket. Ondernemers kunnen maximaal 50 procent subsidie ontvangen op de (gemaakte) kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van € 1.000 tot een maximum van €2.500. U kunt hiervoor terecht op de website https://www.provincie.drenthe.nl/diversen/coronavirus/snelloketten/

Vanaf 28 april gaan de versoepelingen in, de volgende voorwaarden voor de horeca en winkels zijn dan van toepassing:

 • Buitenterrassen zijn open van 12.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur.
 • Reserveren een vaste zitplaats verplicht. Dit mag ook aan de deur. 
 • Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht.
 • Maximaal 2 personen (excl. Kinderen t/m 12 jaar) of 1 huishouden per tafel.
 • Maximaal 50 personen per buitenterras.
 • Bezoekers blijven zoveel mogelijk zitten.

Bekijk hier een compleet overzicht van alle regels.

 

Subsidie voor horecaondernemers

De gemeente Assen stelt een eenmalige subsidie van maximaal 500 euro beschikbaar aan horecaondernemers om hun bedrijf en/of terras coronaproof in te richten. Hiermee wil zij de ondernemers een steun in de rug geven op het moment zij hun terrassen weer mogen openen. Daarnaast stimuleren de voorzieningen een veilige bedrijfsvoering. 

Horecaondernemers kunnen de subsidie via info@assen.nl aanvragen bij de gemeente Assen. Het geld is bedoeld voor zaken die bijdragen aan het coronaproof maken van hun inrichting of terras. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan plexiglasschermen, handsanitizers, routingstickers of schermen in de zaak.

 

 • Niet-essentiële winkels mogen maximaal 1 klant per 25 m2 ontvangen.
 • Er mogen in elk geval 2 klanten per verdieping worden ontvangen, ongeacht de grootte van de winkel. Kinderen t/m 12 jaar worden niet meegeteld.
 • Een hulpbehoevende en ondersteuner tellen samen als 1 klant.
 • De klant komt alleen naar de afspraak.
 • Betalen gebeurt zoveel mogelijk contactloos.
 • De niet-essentiële winkels mogen open zijn tussen 06.00 uur en 20.00 uur.
 • De essentiële winkels volgen de reguliere openingstijden.
 • De klant winkelt alleen als hij of zij klachtenvrij is.
 • Tijdens het winkelen houdt de bezoeker 1,5 meter afstand van anderen en draagt een mondkapje.

Bekijk hier een compleet overzicht van alle regels.

De gemeente Assen helpt ondernemers in Assen die geldzorgen hebben en voor wie schuldhulpverlening wellicht een mogelijkheid is. Dit is voor de gemeente Assen een wettelijke verplichting. De gemeente Assen heeft nu vier partijen aangewezen die ondernemers in Assen gaan helpen als er betalingsachterstanden ontstaan. Dit zijn Kram & Meersma, Plangroep, De GKB en Zuidweg en Partners. Ondernemers die hulp nodig hebben kunnen zelf contact opnemen met een van deze organisaties.