Ondersteuning voor ondernemers

De gevolgen van het Coronavirus raakt veel ondernemers. De overheid neemt maatregelen om ondernemers te helpen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Op deze pagina’s leest u de informatie die wij op dit moment hebben. Wij doen er alles aan om deze informatie up-to-date te houden.

Regeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers en zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Werkplein Drentsche Aa gaat deze regeling uitvoeren voor alle ondernemers in de gemeente Assen.

Aanvragen bij WPDA

Vul het formulier in op https://www.wpda.nl/zelf-doen/aanmeldformulier-tijdelijke-bbz-regeling

Wat houdt de extra ondersteuning in?

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Meer weten?

Zie de website van de rijksoverheid, onder Maatregel 2 ‘ Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers’: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt...

 

KvK Corona-loket

De Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers met vragen. Ga naar www.kvk.nl/coronaloket. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Pakket nieuwe maatregelen banen & economie

De Rijksoverheid heeft een pakket nieuwe maatregelen aangekondigd voor banen en economie. Lees het nieuwsbericht:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Veelgestelde vragen & antwoorden

Voor werkgevers heeft de Rijksoverheid een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd op hun website. Hierin wordt onder andere de aanvraag benoemd van een werktijd-verkorting voor personeel waar nu even geen werk voor is.
Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen 

Belastingen: uitstel van betaling  (incl. ZZP-ers)

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen.
Lees meer op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

Alle vragen over het Coronavirus

De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus:  0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351

 

We willen er graag voor u zijn

De gemeente Assen vindt een vitale economie van Assen belangrijk. Ondernemers, MKB, zzp’ers zijn daarbij essentieel. Op deze pagina leest u wat de gemeente Assen voor u kan betekenen.

Drentse maatregelen

In aanvulling op de maatregelen op Rijksniveau, trekken wij samen op met de andere Drentse en de provincie Drenthe om ondernemers te ondersteunen die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus. De Drentse maatregelen moeten bijdragen aan het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers. 

Lees hier de Drentse maatregelen die voor elke gemeente gelden. 

Aanvragen uitstel betalingen & uitbetaling toegezegde subsidies 

Voor de onderstaande Drentse maatregelen geldt, dat als u hiervoor een beroep op wilt doen vanuit uw onderneming, u dit kunt aanvragen bij de gemeente Assen via ons online formulier.

Maatregel 2: Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen
Maatregel 3: De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort
Maatregel 5: Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald
 

Ik Ben Drents Ondernemer is het Drentse loket voor ondernemers, gefinancierd door de provincie Drenthe. We bieden onder meer advies en begeleiding bij het vinden van financiering, ook bij complexere vraagstukken en het stapelen van financiering. Daarnaast hebben we specialisten aan het werk op het gebied van export en internationale handel, maakindustrie, innovatie en duurzaamheid. We bieden ondernemers een sparringpartner en de mogelijkheid om even persoonlijk contact te hebben met een deskundige.
 
In Zuidwest-Drenthe werken we nauw samen met Kennispoort Regio Zwolle, in Zuidoost-Drenthe met Kennispoort Drenthe.

Logo ik ben Drents ondernemer