Informatie voor ondernemers

De gevolgen van het Coronavirus raakt veel ondernemers. De overheid neemt maatregelen om ondernemers te helpen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Op deze pagina’s leest u de informatie die wij op dit moment hebben. Wij doen er alles aan om deze informatie up-to-date te houden.

Sinds 15 december 2020 zit Nederland in de strengste lockdown tot nu toe. Daarom breidt het kabinet het steunpakket voor ondernemers uit. Ondernemers die geraakt worden door de nieuwe lockdown kunnen gebruik maken van het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Naast de horeca en de transportsector komen ondernemers in de detailhandel ook in aanmerking voor het steunpakket. Voor meer informatie over deze extra middelen, zie de website van de Rijksoverheid

Regeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers en zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Werkplein Drentsche Aa gaat deze regeling uitvoeren voor alle ondernemers in de gemeente Assen.

Aanvragen bij WPDA

Vul het formulier in.

Wat houdt de extra ondersteuning in?

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Meer weten?

Zie de website van de rijksoverheid.

Startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers die in zwaar weer zitten vanwege COVID-19 kunnen van 4 januari tot 17 mei 2021 weer een aanvraag indienen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL).

De Corona-OverbruggingsLening is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb'ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op: https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/
 

KvK Corona-loket

De Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers met vragen. Ga naar www.kvk.nl/coronaloket. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Pakket nieuwe maatregelen banen & economie

De Rijksoverheid heeft een pakket nieuwe maatregelen aangekondigd voor banen en economie.
Lees het nieuwsbericht.

Veelgestelde vragen & antwoorden

Voor werkgevers heeft de Rijksoverheid een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd op hun website. Hierin wordt onder andere de aanvraag benoemd van een werktijd-verkorting voor personeel waar nu even geen werk voor is.
Lees verder

Belastingen: uitstel van betaling  (incl. ZZP-ers)

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen.
Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Alle vragen over het Coronavirus

De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus:  0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

We willen er graag voor u zijn

De gemeente Assen vindt een vitale economie van Assen belangrijk. Ondernemers, MKB, zzp’ers zijn daarbij essentieel. Op deze pagina leest u wat de gemeente Assen voor u kan betekenen.

Drentse maatregelen

In aanvulling op de maatregelen op Rijksniveau, trekken wij samen op met de andere Drentse gemeenten en de provincie Drenthe om ondernemers te ondersteunen die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus. De Drentse maatregelen moeten bijdragen aan het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers. 

Lees hier de Drentse maatregelen die voor elke gemeente gelden. 

Aanvragen uitstel betalingen & uitbetaling toegezegde subsidies 

Voor de onderstaande Drentse maatregelen geldt, dat als u hiervoor een beroep op wilt doen vanuit uw onderneming, u dit kunt aanvragen bij de gemeente Assen via ons online formulier.

Maatregel 2: Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen
Maatregel 3: De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort
Maatregel 5: Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald
 

Ik ben Drents Ondernemer is het Drentse loket voor ondernemers, gefinancierd door de provincie Drenthe. We bieden onder meer advies en begeleiding bij het vinden van financiering, ook bij complexere vraagstukken en het stapelen van financiering. Daarnaast hebben we specialisten aan het werk op het gebied van export en internationale handel, maakindustrie, innovatie en duurzaamheid. We bieden ondernemers een sparringpartner en de mogelijkheid om even persoonlijk contact te hebben met een deskundige.
 
In Zuidwest-Drenthe werken we nauw samen met Kennispoort Regio Zwolle, in Zuidoost-Drenthe met Kennispoort Drenthe.

Logo ik ben Drents ondernemer

Sinds 29 mei heeft de provincie Drenthe een speciaal ‘Snelloket Covid-19 voor de vrijetijdssector. Via dit loket kunnen ondernemers een subsidie aanvragen voor het treffen van 1,5 meter maatregelen. De provincie stelt één miljoen euro beschikbaar voor het Snelloket. Ondernemers kunnen maximaal 50 procent subsidie ontvangen op de (gemaakte) kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van € 1.000 tot een maximum van €2.500. U kunt hiervoor terecht op de website https://www.provincie.drenthe.nl/diversen/coronavirus/snelloketten/

Sinds 15 december 2020 zit Nederland in een harde lockdown. Dit heeft veel gevolgen voor de binnenstad. Alle niet essentiële winkels moeten hun deuren sluiten, de scholen zijn dicht, locaties van contactberoepen zijn gesloten en de sportscholen moeten weer hun deuren sluiten.  Kijk voor een compleet overzicht van alle nieuwe maatregelen op Rijksoverheid.nl

Vanaf 10 februari kunnen mensen bij winkels spullen bestellen en afhalen. Daar zijn strenge regels voor. Want het mag niet te druk worden op straat.
Bijvoorbeeld:

  • De klant bestelt vanuit huis, online of met de telefoon;
  • het afhaalpunt bij de winkel is buiten;
  • de klant kan spullen alleen afhalen in een bepaald tijdslot;
  • de klant haalt de spullen alleen op;
  • er zit minimaal 4 uur tussen bestellen en afhalen.

Download hier het overzicht

Bekijk hier alle regels voor winkeliers

Levensmiddelenwinkels, drogisterijen en dierenspeciaalzaken

Sommige levensmiddelenwinkels, drogisterijen en dierenspeciaalzaken verkopen ook andere producten. Voor die winkels geldt dat het filiaal alleen open mag als hoofdzakelijk (meer dan 70% omzet vóór de lockdown van 15 december 2020) de volgende artikelen worden verkocht: 

  • levensmiddelen: eten en drinken;
  • drogisterijartikelen: zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen (exclusief cosmetica en parfums) en schoonmaakmiddelen;
  • diervoeding- en benodigdheden.  
  • Het is niet toegestaan om het non-foodassortiment uit te breiden.

De gemeente Assen helpt ondernemers in Assen die geldzorgen hebben en voor wie schuldhulpverlening wellicht een mogelijkheid is. Dit is voor de gemeente Assen een wettelijke verplichting. De gemeente Assen heeft nu vier partijen aangewezen die ondernemers in Assen gaan helpen als er betalingsachterstanden ontstaan. Dit zijn Kram & Meersma, Plangroep, De GKB en Zuidweg en Partners. Ondernemers die hulp nodig hebben kunnen zelf contact opnemen met een van deze organisaties.