Meldingen Wet Milieubeheer

Publicatiedatum 08-06-2020

De volgende melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, op grond van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, is ontvangen:

  • Kleuvenstee 3 -  Gemeente Assen, sporthal Marsdijk, voor het veranderen van een sporthal.
  • Portugallaan 8 – Stichting Interzorg Noord Nederland, voor het oprichten van een inrichting.

De inrichting moet voldoen aan de milieuvoorschriften opgenomen in de bijlage bij het betreffende besluit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.

Ter inzage

U kunt de stukken inzien op afspraak bij de balie van Team Bouwen, Wonen en Ondernemen.