Mensen met een licht verstandelijke beperking helpen mee tijdens verkiezingen

14 maart 2023
Voorpagina

Esmee en Dirk prokkelduo

Woensdag 15 maart zijn de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. In Assen zijn er ruim veertig stembureaus waar u uw stem uit kunt brengen. Zo ook op het stadhuis. Op dit stembureau zijn de gehele dag zogeheten prokkelduo’s aan het werk. Inwoners met een verstandelijke beperking, die samen met een begeleider stemmers opvangen en begeleiden. Dirk Nijveen helpt op 15 maart ook mee. Dirk heeft een licht verstandelijke beperking “Vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen keek ik of mensen hun stembiljet wel goed in de daarvoor bestemde bak stopten. Ik vond het erg leuk om met veel verschillende mensen in contact te komen.” 

Elkaar versterken

Dirk, zelfstandig wonend in Emmen, volgt drie dagen in de week een opleiding tot ervaringsdeskundige. Hierbij leert hij hoe hij zijn eigen ervaringen in kan zetten om anderen te helpen inclusiever te worden. Hij geeft onder andere adviezen aan scholen, gemeenten, zorgaanbieders of maatschappelijke instellingen. Dirk: “Iedereen heeft wel wat. Iedereen heeft wel iets waar hij of zij minder goed in is. Belangrijk is dat we elkaar helpen. Ik kan vertellen hoe anderen het beste om kunnen gaan met iemand met een licht verstandelijke beperking.  En ik leer er weer van als ik mee kan helpen met het stemmen. Zo versterken we elkaar.” Op de STERKplaats van LFB (Landelijke Federatie belangenverenigingen), een organisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking, werkt Dirk aan zijn eigen zelfstandigheid. 

Iedereen doet mee

Anja Feenstra, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2020 in het stadhuis deelnam aan de prokkel, doet dit jaar ook weer mee. “Het stembureau in het stadhuis is heel toegankelijk. Mensen met een hulphond, rollator of rolstoel kunnen er goed terecht. Hulpmiddelen zorgen ervoor dat inwoners die doof of blind zijn ook goed kunnen stemmen.” Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Inclusie, bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn daarin belangrijke waarden. Zo kunnen inwoners die niet goed kunnen lezen of slechtziend zijn, in het stembureau in het stadhuis via een soundbox en koptelefoon horen op welke partijen en kandidaten zij kunnen stemmen. Ook is er een stemmal. Kandidaten en partijen zijn daarop met voelbare cijfers en in braille aangegeven. Kunt u beter lezen met een loep? Vraag er gerust om. 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op assen.nl/kiezen-met-een-beperking. Informatie over prokkels vindt u op de website van de LFB via lfb.nu/lfb-assen.