Mijn Stad Assen

Er staat ons een flinke opgave te wachten. De nieuwe Omgevingswet komt eraan. De wet moet ervoor zorgen dat wij als gemeente beter kunnen anticiperen op wat u als bewoner of ondernemer in de ruimte wil. Een vermindering van regels en procedures, en meer samen zoeken naar wat we met zijn allen op een bepaalde plek echt willen.

Een belangrijke eerste vraag die we ons daarbij stellen is: `wat voor stad willen we zijn?’. Als we daar samen naar zoeken, weten we daadwerkelijk wat we willen op een bepaalde plek. De eerste stap naar de Omgevingswet, is het maken van een omgevingsvisie. Samen met bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en andere overheden werken we de visie uit: waar zijn wij als Assenaren goed in en waar willen we in de toekomst naartoe? Mijn Stad Assen, Jouw Kijk op de Toekomst. Dat is onze omgevingsvisie.

Samen met bewoners, ondernemers en andere partners hebben wij de afgelopen maanden gesproken over de kwaliteiten van Assen, trends en ontwikkelingen en de ambities van de stad voor de komende tien jaar. Dit is opgeschreven in een PDFstartnotitie omgevingsvisie (3 MB).pdf : een agenda met de belangrijkste thema’s. Begin 2018 buigt de gemeenteraad zich hierover. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt het document verder uitgewerkt tot een omgevingsvisie.

Ons doel is om een visie te schrijven waarin elke Assenaar zich herkent. Daar gaan we de aankomende periode hard aan werken. Op deze pagina kunt u meepraten en onze ontwikkelingen volgen. Zo bouwen we samen aan de toekomst van de stad Assen.