De kernkwaliteiten van Assen

In Assen doen we al veel dingen goed. Dat bleek ook uit de gesprekken met inwoners, ondernemers en andere partners. Er zijn in Assen veel dingen om trots op te zijn. Deze kwaliteiten willen we graag behouden en waar mogelijk zelfs verder versterken. Zij vormen een belangrijk deel van wat Assen een mooie plaats maakt om te wonen en te werken.

Uit de gesprekken met de stad blijkt dat Assen een:

• Hele aantrekkelijke woonstad is
• Hele goede bereikbare stad is
• Groene stad is
• Stad is met een verantwoordelijkheid in de regio
• Binnenstad heeft die kansen biedt
• Heel sterk imago heeft
 Hele sociale stad is

Opgehaalde Ambities

Dat betekent echter niet dat de stad `af’ is. Er zijn altijd een aantal dingen die mensen graag in de stad zien ontstaan. Dat zijn onze gezonde ambities waarvan we de komende tijd willen verkennen hoe we die waar kunnen maken. De volgende ambities kwamen als thema uit de gesprekken naar voren, in de toekomst:

• Is onze stad groen en klimaatbestendig
• Is onze stad een stad waarin voor iedereen ruimte is
• Zijn onze inwoners actief en gezond 
• Blijven wij een stad met een verantwoordelijkheid in onze regio
• Spelen wij snel en flexibel in op nieuwe (digitale) kansen