Wij zijn een stad waarin ruimte is voor iedereen

Buurten en wijken moeten voldoende veiligheid blijven bieden. Dit bevordert het welzijn en de zelfstandigheid van inwoners.

Ondanks de toename van het aantal ouderen, moet Assen geen grijze stad worden. Assen moet plaats bieden aan alle generaties. Het aanbod aan voorzieningen en huisvesting moet hierop gericht zijn. Het aanbod aan sportvoorzieningen lijkt aardig compleet. Maar met name het andere aanbod voor jongeren kan uitbreiding gebruiken, zo geven de bewoners aan.

Van belang is dat wijken een gevarieerde bevolkingssamenstelling hebben. Dat betekent dat er ruimte is voor iedereen. Dit stimuleert de ontmoeting tussen generaties en ook diverse bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld nieuwkomers of mensen met een psychiatrische achtergrond. Om ervoor te zorgen dat wijken zo’n gevarieerde samenstelling houden, moet er snel op veranderingen in de maatschappij kunnen worden ingespeeld. Dit vraagt om huisvestingsconcepten die makkelijk aanpasbaar zijn en zo veel mogelijk geschikt zijn voor circulair gebruik.  

Jongen kijkt naar digitaal scherm