Trends en Ontwikkelingen

De wereld staat nooit stil. Die is altijd in ontwikkeling. En we kunnen nooit zeker weten hoe die ontwikkeling plaats zal vinden. Wel kunnen we anticiperen op de dingen die we aan zien komen, de zogenaamde trends. In onze startnotitie hebben we een aantal van deze trends benoemd:

Veranderingen in bevolkingsopbouw

 • De bevolkingsgroei stabiliseert
 • De levensverwachting stijgt en de bevolking vergrijst (active aging)

Economische ontwikkelingen

 • Verschillende economieën raken steeds meer onderling verweven
 • Het internet speelt een steeds grotere rol (E-commerce)
 • De woningmarkt verandert door steeds meer verschillende woonvoorkeuren

Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen

 • De invloed van de verzorgingsstaat neemt af
 • Er is nog steeds sprake van grote verschillen in welvaart en leefstijlen
 • Politieke ontwikkelingen
 • Versnippering van het politieke landschap
 • Schaalvergroting (Europese Unie) en regionalisering (werken in regio’s)

Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit

 • Zelfrijdende en elektronische auto’s
 • Toenemende mobiliteit van ouderen.

Ontwikkelingen op het gebied van klimaat en energie

 • Opkomst van de circulaire economie
 • Gebruik van steeds meer duurzame energiebronnen

Technologische ontwikkelingen

 • Steeds verdere automatisering en toenemende efficiëntie
 • Robotisering en Domotica