Wat hebben we al gedaan?

In februari heeft de gemeenteraad ja gezegd tegen de startnotitie, die mede met de hulp van de stad tot stand is gekomen. De raad gaf aan dat het ook de komende periode de mening van inwoners wil gebruiken om de toekomstvisie van de stad te bepalen. Ook hebben de raadsleden zelf nog een aantal onderwerpen toegevoegd die ze belangrijk vinden. Deze voegen we aan onze toekomstvisie toe. Het gaat hier onder meer om extra aandacht voor veiligheid en jongeren. De komende periode gaan we aan de slag om de thema’s die inwoners hebben aangedragen verder uit te werken tot een toekomstvisie op de stad. Het proces is te volgen via deze pagina, en via Facebook.

Augustus 2017: Stadspanel onderzoek onder inwoners gemeente Assen
Uitkomst Stadspanelenquete

September 2017: Bewonersavonden inwoners gemeente Assen
Verslag bewonersavonden

Januari 2018: Speciale themapagina in het Gezinsblad