Wat hebben we al gedaan?

De afgelopen periode hebben we al veel dingen gedaan om antwoord te krijgen op de vraag “Wat voor stad willen we zijn?”. Zo kijken we goed naar wat we al in eerdere inspraakmomenten hebben opgehaald. Als u vorig jaar bijvoorbeeld uw mening heeft gegeven over het wonen in Assen, dan is die mening voor ons nog heel goed bruikbaar. Ander beleid is misschien wat verouderd en heeft een update nodig. Daarom kijken we heel goed wat we uit ons beleid nog kunnen gebruiken.

Ook zijn er trends en ontwikkelingen die Assen beïnvloeden. Deze hebben we zo goed mogelijk in kaart proberen te brengen. Deze trends en ontwikkelingen zijn voor een ieder interessant, ze beïnvloeden de manier waarop wij leven. En om niet achterop te raken moeten we op deze trends in ons beleid inspelen.

Heel belangrijk bij het schrijven van de visie, zijn de inzichten die u heeft ingebracht. Bijvoorbeeld door het invullen van de Stadspanel enquête, of uw inbreng bij de bewonersavonden in De Nieuwe Kolk op 11 en 12 september. Ook met onze andere partners zijn we het gesprek aangegaan. Dit heeft ons al een goed beeld gegeven van hoe bewoners, ondernemers en andere partners  denken over onze stad.

[augustus 2017] Stadspanel onderzoek onder inwoners gemeente Assen
Uitkomst Stadspanelenquete

[september 2017] Bewonersavonden inwoners gemeente Assen
Verslag bewonersavonden