Wat staat ons nog te doen?

Op dit moment zijn wij bezig om de aangedragen thema’s uit te werken. Als we het hebben over het creëren van meer waardevolle ontmoetingsplekken bijvoorbeeld, wat zijn dan die ontmoetingsplekken en waar moeten we rekening mee houden om ze te realiseren? Wat is ons huidige beleid op ontmoetingsplekken? Kunnen we dat allemaal zomaar veranderen? Dat is belangrijk voorwerk om straks met elkaar het gesprek te kunnen voeren over de verdieping van de thema’s. 

Samen met de stad

De vraag wat voor stad willen we zijn, bepalen we niet zelf. Dat willen we met de stad doen. Daarom werken we op dit moment aan een plan hoe we de stad het beste over deze toekomstvisie mee kunnen laten praten. Zodat we niet alleen de onderwerpen bij de inwoners ophalen, maar ook de verdieping van die opgaven samen met elkaar doen. Wat betekent dit voor Assen? Wat hebben wij dan als gemeente te doen? Wat willen inwoners juist zelf of samen met de gemeente doen? Na de zomer vervolgen we de gesprekken met de stad over deze thema’s.