Mobiele puinbreker gebruiken

U heeft vaak veel afval als u gaat slopen, bouwen of verbouwen. U kunt een mobiele puinbreker gebruiken om het afval klein te maken. Omdat een mobiele puinbreker overlast kan geven, meldt u het gebruik bij ons. Wij informeren buurtbewoners via de Berichten van de Brink of onze website over de tijd en plaats waar u de puinbreker gaat gebruiken. Buurtbewoners kunnen geen bezwaar maken.

Aanvraag

U moet hiervoor een melding doen. Dit kan tegelijk met de sloopmelding gedaan worden. Zo meldt u het gebruik van een mobiele puinbreker:

U doet de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint;
U meldt het gebruik schriftelijk bij ons;
U geeft aan:

  • waar u de puinbreker wilt gebruiken (adres of locatie);
  • de naam en het adres van degene die de puinbreker gaat gebruiken (eventueel ook  de gegevens van de opdrachtgever);
  • om hoeveel en welk soort bouw- en sloopafval het gaat;
  • hoe hoog het geluidsniveau van de mobiele puinbreker is (in decibellen, dB(A));
  • wanneer u begint met de werkzaamheden en hoe lang u de puinbreker gebruikt.

Huurt u de puinbreker? Het verhuurbedrijf kan u mogelijk helpen bij het doen van de melding.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van een mobiele puinbreker zijn:

  • Er is iemand aanwezig die met gevaarlijke stoffen om kan gaan;
  • Er is iemand aanwezig die weet wanneer de puinbreker gebruikt mag worden;
  • Er is iemand aanwezig die weet hoe de puinbreker gebruikt moet worden.