Moeite om mee te doen? Het Inwonersplein is er voor u

Als inwoner van Assen kunt terecht op het Inwonersplein in het stadhuis. Dit is dé plek voor alle gemeentelijke diensten. Hier kunt u terecht met vragen en problemen op het gebied van werk, Wmo, zorg en ondersteuning. Ook de nieuwe taken zoals begeleid wonen, dagbesteding, logeren en begeleiding regelt u op het Inwonersplein.

Vragen en problemen melden

  1. Via internet www.assen.nl 
  2. Telefonisch via 14 0592
  3. De balie in het stadhuis, inloop elke ochtend van 8.30 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak.

Na de melding

Na de melding neemt een medewerker van het Inwonersplein (telefonisch) contact met u op voor een afspraak. U kunt dan uw vraag nader toelichten en aangeven of u: 

  • Een familielid of bekende wilt meenemen naar het gesprek.
  • Als u al ondersteuning krijgt, een begeleider wilt meenemen naar het gesprek.
  • Behoefte heeft aan cliëntondersteuning
  • Eventuele (medische) gegevens wilt laten zien tijdens het gesprek die uw vraag ondersteunen.

Na het telefoongesprek ontvangt u een brief met de uitnodiging voor een gesprek bij uw thuis.

Persoonlijk plan

Denk van tevoren na wat u nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven en actief te zijn in de samenleving. Dit kunt u opschrijven in een persoonlijk plan. In het gesprek kunt u dit plan toelichten.

Clientondersteuning

U kunt een beroep doen op cliëntondersteuning door een consulent. Deze consulent is onafhankelijk en kan u bijstaan. Bijvoorbeeld tijdens het gesprek maar ook daarna.

Gesprek

Een medewerker van het Inwonersplein gaat met u in gesprek over uw situatie en de problemen die u heeft om mee te doen of uw dagelijkse leven te organiseren. U kunt tijdens dit gesprek toelichten wat u nodig heeft. We kijken ook wat u zelf of met ondersteuning van u familie of bekenden kunt doen. Als dit niet lukt, bespreken we de inzet van bijvoorbeeld vrijwilligers of activiteiten in uw buurt. Heeft u meer ondersteuning nodig, dan komt u in aanmerking voor ondersteuning op maat. U kunt deze zelf kiezen uit een lijst van organisaties waar de gemeente een contract mee heeft.
De medewerker legt de afspraken in een verslag vast. In dit verslag staat ook het advies voor maatwerk. Dit maatwerk kunt u tijdens het gesprek aanvragen.

PGB

Het kan zijn de ondersteuning door een zorgorganisatie niet past bij uw situatie en u uw ondersteuning zelf wilt inkopen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget, een PGB. Tijdens het gesprek kunt u dit bespreken.

Besluit en daarna

Na uw aanvraag ontvangt u binnen twee weken een brief met een besluit. Soms duurt het langer als bijvoorbeeld niet alle informatie op tijd binnen is. Tegen het besluit is bezwaar en beroep mogelijk. De gemeente meldt u zo nodig aan bij de zorgorganisatie.